En ny undersøgelse foretaget af IDA i samarbejde med design- og innovationsbureauet 1508 slår fast, at virksomheder, der har fokus på forretnings- og produktudvikling klarer sig godt, men overser tre ting.

For at opnå den fulde effekt af innovationen kræver det, at virksomhederne vender udgangspunktet for sin innovationsstrategi på hovedet, siger stifter Mikkel Jespersen.

Innovation behøver ikke kræve, at virksomhedsledere begår en ny teknologisk revolution. Implementering af eksisterende teknologier eller lån af andre tiltag er også innovation, og det betaler sig på bundlinjen. Alligevel kunne udbyttet være større. Det viser en ny undersøgelse, som er lavet i samarbejde mellem ingeniørforeningen IDA og design- og innovationsvirksomheden 1508 A/S.

Undersøgelsen viser, at en investering i innovation på minimum 6 pct. betyder, at man som virksomhed er et skridt foran de konkurrenter, der ikke har et tilsvarende dedikeret fokus på innovation i deres strategi. Men undersøgelsen konkluderer også, at et større udbytte lider under tre barrierer for virksomhederne: Mange fokuserer på et forkert problem, der ikke er samfundsmæssigt relevant, ligesom virksomhedernes glemmer at teste sin teori i markedet og klæde sine ledere og medarbejdere ordentligt på:

“Jeg oplever, at mange virksomhedsledere generelt har appetit på innovation, og tendensen er voksende sammenlignet med 2018, hvor op mod 25 pct. flere af de adspurgte virksomheder har en innovationsstrategi, og 18 pct. flere har en dedikeret ledelsesmodel for innovation. Problemet er, at mange virksomheder har udfordringer med at eksekvere strategien, fordi den ofte tager udgangspunkt i det forkerte problem, mangler grundlag for praksis og ikke forankres godt nok af ledelsen,” siger Mikkel Jespersen, stifter af 1508 og fortsætter:

“Hvis man som virksomhed skal lykkes med innovation, er det afgørende, at strategien for innovation løser et problem eller konflikt i samfundet. Samtidig skal den være relateret til forretningenog kræver eksekveringskraft fra ledelsen, der bærer ansvaret for at involvere og støtte medarbejderne i den eksekverende del af innovationsarbejdet.”

Han nævner, at virksomhederne ikke mangler forandringsparate medarbejdere, men derimod at de holdes tilbage af siloopdelte forretninger, gammeldags incitamentsstrukturer og ofte også af manglende ledelsesopbakning. Han refererer endvidere til undersøgelsens konklusion om sammenhængen mellem netop succesfuld innovation og forandringsledelse:

Her viser det sig, at de virksomheder, der investerer minimum 6 pct. i innovation, også scorer 37 pct. højere på forandringsledelse. Det understøtter pointen om, at innovation ikke forankres af sig selv ved blot at have en skuffestrategi. Derimod kræver det aktivt innovations-lederskab og en ny måde at arbejde på, hvis rejsen mod nytænkning og innovative løsninger skal være succesfuld.

Pilottests som baggrund for eksekverbar strategi

Imidlertid konkluderer undersøgelsen også, at danske virksomheder netop ikke lykkes med at involvere medarbejdere i eksekveringen af innovative tiltag på grund af den kløft, der eksisterer mellem strategien for innovation og dem, der skal eksekvere den:

“Når lysten til innovation er der, og virksomhederne har et øget fokus på produkt- og forretningsudvikling, er det essentielt, at de også husker at lave pilottests, så de får afprøvet deres hypoteser i markedet. Ved at teste en eller flere prototyper er det muligt at opnå den indledende og nødvendige erfaring, der giver reel indsigt i, om man er på rette vej, og om strategien er eksekverbar. Her bliver det også muligt at justere, så strategien og dens metoder er så effektive som muligt,” siger Mikkel Jespersen.

Han pointerer, at når der ikke er tid til lange analyser, er det vigtigt, at virksomhederne går pragmatisk til værks for at undgå for meget spildtid og understreger, at det ikke er det samme som at undgå fejl. Det er netop gennem erkendelsen af fejl eller huller i strategien eller tiltaget, at der kan videreudvikles en grobund for innovativ succes:

“Hvis ikke man opdager, hvad man gør forkert, opdager man heller ikke, hvad man gør rigtigt,” slutter Mikkel Jespersen.

http://www.detskerifredericia.dk/indhold/fyn-rundt-2019
Annonce.