Social- og Beskæftigelsesudvalg afholdt i sidste uge et dialogmøde, hvor borgere og virksomheder kunne komme med inputs. Det har givet stof til eftertanke hos Inger Nielsen fra Dansk Folkeparti, der fortsætter kampen for uddannelse til alle.

“Set i lyset af, at ledigheden er stigende i Fredericia, den er steget med 2,5% ved den seneste opgørelse, hvor den er faldende i regionen og på landsplan, så ser det ud til, at der er noget det går galt i Fredericia”, siger Inger Nielsen og fortsætter:

“Det tager selvfølgelig tid at komme fra et ufaglært område til faglært, så meget tyder på at det er uddannelse til alle der skal til”.

“Det er vigtigt at vi får hævet niveauet, for på den måde får vi bunden med op. Det er i virkeligheden et langt sejt træk. Vi har ikke haft nok fokus på det, men det er fremtiden. Hvis vi eksempelvis vil have plastikindustrien til Fredericia, så skal man i god tid uddanne. Nabokommunerne stjæler vores arbejdspladser, fordi de er foran. Vi er nødt til at uddanne”, lyder det fra Inger Nielsen.

“Her spiller erhvervslivet ind, at de kan komme med pejlemærker for hvad de har brug for. Derfra er det jobcentres rolle at finde kvalificerede ansøgere. Hvis vi tager plastikindustrien, skal vi samarbejde med AMU og EUC så vi får noget mere særligt tilrettelagt”, siger Inger og fortsætter:

“Vi skal gerne vide det mere end en uge i forvejen, vi skal vide det i god tid. Her tænker jeg, at business Fredericia er en nøglespiller, for de må vide hvad der ligger på tegnebrættet”.

“Det handler om at erhvervslivet ser fremad og giver besked til Jobcentret om, at vi indenfor en periode for brug for en del mennesker der er dygtige indenfor en gren, for ellers står vi uden kvalificeret arbejdskraft, og så importerer vi det udefra. Vi skal rykke, vi skal til at være foran i stedet for at være bagefter”, slutter Inger Nielsen.

https://www.ibc.dk/eud-business/