I Budget 2021 fremgår det, at forligspartierne ønsker, at Fredericia Kommune ansøger om at blive en del af et udviklings- og rådgivningsforløb gennem Socialstyrelsens permanente Task Force. Dette forløb skal suppleres af en undersøgelse af kulturen og borgernes møde med familieafdelingen. Det kalder Inger Nielsen (O) behersket tilfreds for hendes vedkommende.

Alle byrådets politikere har i november 2020 haft mulighed for at deltage i en interviewrunde og fremkomme med deres blik på, hvad analysen særligt bør undersøge.

Økonomiudvalget blev mandag præsenteret for de temaer, der er fremkommet i forbindelse hermed, men også for afsættet i ansøgningen til Task Forcen, som blev sendt den 1. december 2020. Dette med henblik på godkendelse af de næste skridt i arbejdet med et samlet kommissorium for undersøgelsen og igangsættelse af de første aktiviteter.

»Jeg er beherkset tilfreds med det, der er besluttet. Jeg synes, at BDO skulle have lavet undersøgelsen, da de har lavet noget tilsvarende på Fanø og i Odense. Jeg ved ikke, hvem de vil ansætte til det, men jeg ved, at Jobcentret havde en ansat og hun forlod kommunen igen. Jeg er altid nervøs, når sådan noget sker. Jeg vil følge det nøje, og ser frem til, hvad resultatet bliver,« siger Inger Nielsen og peger på, at der i 17 sager, der er fremhævet, har været fejl i 25 % af dem:

»Det er kritisabelt, især når vi taler om mennesker. Der bliver noget at tage i,« konstaterer hun og slutter:

»Det er fint, at vi som kommune nu gør noget, men det er egentlig forældrene det handler om. Jeg håber, at de utilfredse forældre, der gennem årene har klaget, vil skrive til personen, der får opgaven.«

Foreløbig tidsplan

Med forbehold for, at tidsplan og indhold kan ændres i et endeligt kommissorium, ser en foreløbig tidsplan for den samlede analyse af Familieafdelingen således ud:

TidspunktAktivitet
ØK: 7. december 2020Præsentation af opsamling på politikerinterview, afklaring af ressourcer til undersøgelserne, orientering om ansøgning til Socialstyrelsens Task Force og godkendelse af igangsættelse af øvrige aktiviteter.
17. december 2020Svar fra Socialstyrelsens Task Force for udsatte børn og unge
ØK: 22. februar 2021Præsentation af kommissorium og endelig organisering (interne/eksterne aktører)
Byråd: 1. marts 2021Præsentation af deskriptiv og komparativ analyse af de strukturelle rammerWorkshop med Byråd om ønsker til fremtidig samarbejdskultur
Byråd: 17. maj 2021Præsentation af resultaterne fra analysen af egen praksis og perspektiver fra afholdt vidensseminar – del af PartnerskabsprojektetPræsentation af resultater fra egen udviklingsproces vedr. udvikling af den børnefaglige undersøgelse. Præsentation af resultater fra undersøgelse af den brugeroplevede kvalitet
Juni 2021Igangsættelse af Task Force-forløb
Efterår 2021Igangsættelse af kompetenceudvikling i form af kursus om systematik i sagsbehandlingen – del af Taskforce.
Byråd: Ultimo 2021 (estimeret)Afrapportering på analysefasen og præsentation af udviklingsplan – del af Task Force-forløb;Rapporten beskriver og analyserer den konkrete sagsbehandling, retningslinjerne herfor samt den faglige ledelse og organisering af området.På baggrund af analysen vil Task Forcen pege på konkrete anbefalinger for retningen i det videre arbejde, der kan rammesætte kommunens arbejde i et udviklingsforløb.Som afsæt for udviklingsforløbet udarbejder kommunen en udviklingsplan med afsæt i Task Forcens anbefalinger.
Byråd: Løbende 2021-2022Indblik i resultater fra afprøvning af kerneelementer i Partnerskabsprojektet (i kølvandet på chancelab, partnerskabsmøde eller møde i referencenetværket)Indblik i opmærksomhedspunkter efter statusmøder med Task Forcen for udsatte børn og unge
Byråd: Ultimo 2022 (estimeret)Præsentation af endelig statusrapport fra Task Forcen for udsatte børn og unge
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer