Undervisningsministeren oprettede i efteråret de 27 nye FGU-institutioner og besluttede, hvordan sammensætningen skal være i de første bestyrelser. Et af de bestyrelsesmedlemmer er byrådspolitiker Inger Nielsen (DF) fra Fredericia. Fredericia AVISEN spurgte hende om, hvordan arbejdet med det nye FGU-setup skrider frem.

“Vi har travlt og er i den grad gået i arbejdstøjet. Vi får mødested på Campus Vejle. For Fredericias vedkommende drejer FGU sig om Fredericia Produktionsskole og VUC. Vi skal i første omgang have fundet en leder af FGU, og her finder der ansættelsessamtaler sted den 14. december”, fortæller Inger Nielsen og fortsætter:

“Jeg sidder i forretningsudvalget sammen med en arbejdsgiver, hvorfor jeg er med i ansættelsesproceduren. Det bliver et spændende arbejde, men alt det vi skal have fra ministeren kommer i sidste øjeblik, så vi er også lidt presset. Vi skal blandt have lavet en fælles målgruppevurdering i alle fire byer for, hvordan vi vurderer det hele. Dertil skal FGU skal være kendt, inden august næste år i forhold til, hvilke linjer og fag, de forskellige skoler og byer udbyder. Og vi er ikke færdige her – læg hertil den virksomhedsoverdragelse, der skal foregå i forhold til lærerne på VUC Alt er omgivet af en vis portion usikkerhed omkring fremtiden.”

Hvorfor?

“Først og fremmest vil jeg sige, at vi arbejder naturligvis positivt med projektet, men jeg synes, at de mange statslige udmeldinger gør det forvirrende, hvis f.eks. elevtallet falder, så bliver der færre penge at starte for. Det er klart, at kommunerne også kommer til at betale en del af udgifterne, men overordnet kommer økonomien fra staten. Når alt det er sagt, så skal vi nok nå i mål,” fortæller Inger Nielsen.

“Jeg ser frem til det nye FGU. Det er vigtigt, at vores unge mennesker får noget uddannelse. Eleverne får som noget nyt et bevis, som de kan bruge til noget. De har ikke bare deltaget i “noget.” De får almene fag og det foregår på forskellige niveauer, så det glæder jeg mig til at følge og se resultaterne af. Uddannelse betyder meget for, at vi sikrer, at vores unge mennesker bliver klædt bedst muligt på til en god fremtid i”, slutter Inger Nielsen til Fredericia AVISEN.

Om FGU-aftalen

I oktober 2017 indgik regeringen en bred politisk aftale om en reform af det forberedende uddannelsesområde. Aftalen betød, at de forskellige forberedende tilbud blev lagt sammen i en ny forberedende grunduddannelse (FGU). Med aftalen følger 27 nye FGU-institutioner og bestyrelser, der nu begynder at falde på plads.

Kort før sommerferien besluttede undervisningsminister Merete Riisager, hvordan det nye institutionslandskab for FGU’en skal se ud. Siden da har de udpegningsberettigede i landets kommunalbestyrelser, arbejdsmarkedsorganisationer, bestyrelser for erhvervsskoler og relevante faglige organisationer i hver af de 27 dækningsområder udarbejdet indstillinger til ministeren om, hvordan de første FGU-bestyrelser kan sættes sammen.

Læs også:

Ny forberedende uddannelse bliver til i samarbejde med Middelfart, Vejle og Billund

skal køre indtil 6.december
Annonce