Banedanmark har siden i går minutiøst gennemgået projektet for sporarbejdet mellem Odense og Nyborg for at se, hvornår det igen er muligt at køre passagertog på strækningen.

Gennemgangen af projektet viser desværre, at der stadig udestår arbejder, der skal udføres, før det er muligt at køre passagertog mellem Odense og Nyborg.

”- Vi kan konstatere, at der stadig mangler enkelte arbejder på henholdsvis Ullerslev, Marslev og Odense Stationer. Samtidig er der på nuværende tidspunkt stadig for stor usikkerhed i prognoserne til, at vi kan love den planlagte togtrafik mellem Odense og Nyborg torsdag. Jeg vil gerne beklage dybt over for passagerer og jernbanevirksomheder, at der stadig ikke kører tog,” siger Steen Neuchs Vedel, anlægsdirektør i Banedanmark.

Når de sidste arbejder er afsluttet, skal der foretages en såkaldt ibrugtagning af sporet, hvilket betyder, at anlægget skal testes igennem, inden sporet kan åbnes for trafik.

Banedanmark melder en prognose ud i løbet af torsdag, om hvornår det er muligt at køre tog.

Hold dig opdateret på Rejseplanen og www.dsb.dk