Naturstyrelsen har i samarbejde med TREFOR, Villumfonden og Kolding Kommune sikret koldingenserne 80 hektar ny skov. Skov, som skal passe på grundvandet i Kolding Kommune. Det skal fejres! Så den 7. juni kl. 10-13 indvies skoven med masser af aktiviteter for både børn og voksne.

Der vil være konkurrencer og lege med vand. Man kan også plante et frugttræ og få en varm pølse.

På dagen vil Naturstyrelsen fortælle om planerne for skoven. Desuden udlodder Naturstyrelsen 10 gratis buske til dem, der kommer med gode forslag til rekreative aktiviteter i den nye skov. TREFOR vil informere om vandforsyning, indvinding af drikkevand og grundvandsbeskyttelse mm. Kolding Kommune vil fortælle om planerne for beskyttelse af drikkevandet og ny cyklesti under motorvejen.

Den nye skov er anlagt på Langkærgårds jorder, som blev erhvervet af Naturstyrelsen i 2013 med 50% medfinansiering fra TREFOR og Villum Fonden. Der er plantet 225.000 træer og skovbrynsplanter, primært bøg og eg. Der er også lavet åbne arealer og småsøer for at skabe variation i området til glæde for både natur og mennesker.

Skoven grænser op til tidligere statslig skovrejsning i området, så det samlede nye bynære skovareal udgør nu godt 160 ha

Tid og sted: 7. juni kl. 10.00-13.00 ved Langkjærgård, Svanemosevej 95, Kolding