Egentlig skulle hundeskoven i Børkop først indvies til foråret, når området havde fået en chance for at komme sig godt oven på anlægsarbejdet. Men den nystartede forening Børkop Hundeskovs Venner ville det gerne anderledes. Foreningen har ønsket at rykke den officielle indvielse frem, da hunde og hundeejere ganske enkelt ikke kan vente.

Søren Peschardt, formand for Natur- & Miljøudvalget, udtaler: ”Det er fantastisk, når borgerne tager så godt imod et nyt projekt, som tilfældet er med Børkop Hundeskov. Formændene for de tre udvalg (Natur- & Miljøudvalget, Teknisk Udvalg og Udvalget for Lokalsamfund & Nærdemokrati) var allerede i sommeren 2015 enige om, at der skal arbejdes med etablering af hundeskove ved alle centerbyerne, og hundeskoven i Børkop er så blevet den første. Der har tydeligvis været et stort behov for en hundeskov i netop Børkop, og det er derfor dejligt, at vi allerede nu kan indvie hundeskoven.

 

Samarbejde skaber lokal værdi

Foreningen Børkop Hundeskovs Venner vil fremover hjælpe kommunen med at drifte hundeskoven samt være bindeled til kommunen. I Vejle Kommune er det rigtig vigtigt, at projekterne udtænkes og samskabes med borgere og virksomheder. Børkop Hundeskov er et godt eksempel på, hvorledes dette kan foregå i praksis, så man hurtigt og gnidningsfrit har kunnet etablere en god facilitet med meget høj værdi for lokalsamfundet. Et sådan samarbejde er helt i tråd med principperne bag den nyligt vedtagne Erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Ådal – Vejle Fjord.

 

Børkop Vandværk gør hundeskov mulig

Børkop Vandværk er ejere af grunden, som hundeskoven er anlagt på og har velvilligt stillet grunden til rådighed.

Da kommunen ikke selv ejer et egnet areal til en hundeskov i Børkop, er det dejligt, at Børkop Vandværk har ønsket at stille deres grund til rådighed. Der har været mange aktører inddraget i processen, og det er kun på grund af den store velvilje, at det har været muligt at etablere hundeskoven så hurtigt. Der skal derfor lyde stor ros til både Børkop Vandværk, Vejle Spildevand, Børkop Lokalråd, de lokale hundeejere samt ikke mindst naboerne, der også har været meget positive,” slutter Søren Peschardt.

Flere hundeskove i fremtiden

Formændene for de tre udvalg var enige om, at der skal arbejdes med etablering af hundeskove ved de øvrige centerbyer i de kommende år. Vejle kommunes hundeskove kan bookes til arrangementer via http://udeliv.vejle.dk. Der vil altid være fri adgang til hundeskovene, men bookingsystemet sikrer, at der ikke er sammenfald i arrangementerne.

 

Faktaboks Program for indvielse af Børkop hundeskov 7. februar 2016:

 • Kl. 13.00: Åbningstaler ved bl.a. Peder Hummelmose, formand for Teknisk Udvalg, Vejle Kommune
 • Kl. 13.15: Landbetjenten klipper den røde snor og erklærer hundeskoven åben
 • Kl. 13.15 – 14.30:
  • Der serveres kage, kaffe og saft
  • Få taget et foto af din hund af hundeskovens egen fotograf
  • En medlemsstand for Børkop Hundeskovs venner er åben
  • Konkurrencer og lotteri (husk mønter). Overskuddet går til Børkop Hundeskovs venner

Medbring gerne gummistøvler til indvielsen, da hundeskoven kan fremstå ekstra mudret.

 

Der er adgang til hundeskoven fra Vognsvadvej, hvor der er etableret en parkeringsplads. Du kan også nå hundeskoven via det stinetværk, der findes i den nordlige ende af Børkop. Vejle Spildevand har åbnet for færdsel til og fra hundeskoven langs med Skærup Å og et regnvandsbassin. For let adgang til hundeskoven er der etableret en lille bro over Skærup Å.