Fredericia Golf CLub indkalder torsdag d. 26. november 2020 klokken 19:00 til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes i ADP Lounge ved Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 10

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1.  Valg af dirigent.
2.  Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det påtegnede regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår og fastsættelse af medlemskontingenter.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt

Fredericia Golfbane A/S

Indkalder herved til ordinær generalforsamling

Torsdag den 26. november 2020 kl. ca. 20:30

Generalforsamlingen afholdes i ADP Lounge ved Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 10, Fredericia umiddelbart efter generalforsamlingen i Fredericia Golf Club.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsessuppleant.
6. Forslag fra bestyrelsen (Der er ingen forslag fra bestyrelsen)
7. Eventuelt

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer