Høj beliggenhed og havudsigt. Der er gode boligvilkår for vandrefalken i Fredericia, hvis den beslutter sig for at flyve til. Den ene redekasse er placeret på den højeste bygning på havnen, siloen hos virksomheden GC Rieber salt og den en anden kasse på toppen af det Blå Højhus, som tilhører Boligkontoret Fredericia. 

Vandrefalk er mågernes skræk

Fredericia Kommune har allieret sig med lokale kræfter fra Dansk Ornitologisk Forening i forbindelse med opsætning af redekasserne.

”En vandrefalk er enhver måges skræk. Vi ved, at de yngler på Skærbækværket, og vi håber, at opsætningen af redekasserne kan få ungerne til at søge mod byen. Hvis de flytter ind, vil det stresse byens mange måger, som forhåbentlig vil finde andre steder at yngle og opholde sig”, siger ornitolog Arne Lillhauge, der følger kommunens projekt.

”Med kyndig vejledning fra ornitolog Arne Lillhauge fik vi bygget redekasser i de rette mål og materialer hos Produktionsskolen Fredericia. Eleverne fra skolen var også med til at sætte redekasserne op. Vi måtte hente assistance fra Brand & Redning, da vi skulle placere kasserne på toppen af det Blå Højhus, da det krævede det rette sikkerhedsudstyr”, siger Annemette Bargum, der er hortonom i Fredericia Kommune.

Jo højere, jo bedre

Vandrefalke yngler naturligt på høje klipper eller skrænter. Det var derfor afgørende at finde bygninger til redekasserne, som var høje nok. Derudover er kasserne placeret ud fra tanken om, at vandrefalken skal gøre så meget gavn som muligt. Der findes allerede i dag en redekasse til vandrefalken på toppen af Sygehus Lillebælt.

Ikke set i 70 år

Indtil 1950 ynglede vandrefalken regelmæssigt i Danmark med en bestand på omkring 6-10 par årligt. Ynglestederne var Bornholm, Møn og Stevns Klint samt Rold Skov. Den danske bestand af vandrefalk forsvandt som ynglefugl i 1973.

Først i 2012 lykkedes det for falkene at yngle i Jylland igen – på Skærbækværket i Fredercia Kommune. Det er første gang siden midten af 1940´erne, at det er lykkes dem at yngle i Jylland igen.

(Foto: Fredericia Kommune )