Hans Erik Brønserud

Hans Erik Brønserud fortæller om donationen fra Anne Caitlin O’Duinn som tilgår Strib.
Middelfart Strib Middelfart Sparekasse