Covid -19 Kviktest kø skilte

Covid -19 Kviktest kø skilte, Frederica, corona

DR
Per Breckling, Kredsformand Fredericia Lærerkreds

Debatten om Det Ønskede Samfund

Første debataften i år om Det ønskede Samfund kredsede om, hvad det egentligt er, vi vil med samfundsdebatten? Hvad savner vi i debatten? Hvilke...

Design handler om dialog

Voldsom brand var påsat