Sundhedshuset

Sundhedshuset, Fredericia, 7. Juli 2021

liste t
Sct. Knuds Børnehave

Debatten om Det Ønskede Samfund

Første debataften i år om Det ønskede Samfund kredsede om, hvad det egentligt er, vi vil med samfundsdebatten? Hvad savner vi i debatten? Hvilke...

Design handler om dialog

Voldsom brand var påsat