Statsadvokaten i Viborg mener, at en 49-årig imam fra Skive har overtrådt straffelovens
§ 266 b ved at sammenligne homoseksualitet med pædofili.

Statsadvokaten i Viborg har sammen med Rigsadvokaten tiltrådt, at anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi rejser tiltale mod en imam fra Skive, som i forbindelse med flere avisinterviews i juni 2016 sammenlignede homoseksualitet med henholdsvis pædofili og sodomi.

På den baggrund har anklagemyndigheden vurderet, at den 49-årige mand kan tiltales efter straffelovens § 266 b.

»Anklagemyndigheden mener, at den pågældende person med sine udtalelser til flere medier – og dermed udbredelse af sine synspunkter til en videre kreds – har overtrådt loven ved at forhåne og nedværdige homoseksuelle. Disse udtalelser er så grove, at vi nu vil lade domstolene tage stilling til, hvorvidt der med udtalelserne er sket en overtrædelse af dansk lovgivning,« siger Jan Reckendorff, statsadvokat fra Statsadvokaten i Viborg.

Den 49-årige imam fremsatte sine udtalelser i to avisinterviews til to forskellige danske dagblade i juni 2016 i forlængelse af terrorangrebet i Orlando, USA, hvor 49 personer blev dræbt på en bar med mange homoseksuelle gæster.

Straffelovens § 266 b omhandler udtalelser, som fremsættes til en videre kreds af personer, og hvorved afsenderen truer, forhåner eller nedværdiger personer på grund af deres race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering.

Der er endnu ikke fastsat nogen dato for, hvornår sagen kommer for retten.