Knap nok var de sidste stemmetal tikket ind på valgaftenen den 16. november 2021, før alle partierne havde underskrevet en fælles konstitueringsaftale. Under overskriften ”sammen skal vi videre”, var pennen blevet ført af de socialdemokratiske sejrherrer, og ganske muligt også med en vis inspiration fra faglige organisationer i kommunen, der er meget stærke i Fredericia.

Papiret oser langt væk af administrationsfolkets indflydelse, højt hævet over borgerne, hvor ”arbejdspladsen” (Fredericia Kommune) naturligvis er – langt vigtigere end borgerne. 

For hvor er borgerne henne i det dokument?

Det allerførste. Ja, det allerførste punkt på dagsordenen i papiret er: ”Politikerens rolle i forhold til forvaltningen”. Ikke hvad borgerne kan forvente, eller hvordan man har tænkt sig at undgå gentagelser af århundredets skandaleår. Men nej, forvaltningens interesser. Ovenikøbet med en sær pegefinger rettet mod politikernes pligt til at være den lovgivende magt, som det er tiltænkt dem ifølge grundloven.

Dette afsnit, det allerførste afsnit, kan kun beskrives som en regelret krigserklæring mod demokratiet, og det er ubegribeligt, at politikerne overhovedet har skrevet under på det. Men det har de. Flere sandsynligvis under sloganet ”take it or leave it”. Men dette famøse brandudsalg vil gå over i Fredericias historie, som et af de mest markante selvmål, for det kommer til at jagte politikerne de næste fire år.

Især fordi resten af skriftet primært handler om fordeling af poster. Vi er nødt til at spørge den socialdemokratiske ledelse og nyvalgte borgmester, og de øvrige underskrivere åbent:

Hvor er borgerne henne i det der papir?

Vi vil i den forbindelse minde om dokumentet fra 2018, hvor man dengang konstituerede sig med paroler om ”borgernær velfærd” og ”mest mulig værdi for det enkelte menneske”. Her var man optaget af borgernes behov, ikke de 4000 medarbejdere, der jo arbejder for borgerne. 

Gode arbejdsforhold må være en selvfølge alle steder, men fordi medier og befolkning stiller spørgsmål til forvaltningen på rådhuset, så betyder det ikke, at de 3990 andre bliver stillet til regnskab for den manglende forståelse af embedsmandens opgave.

I dokumentet fra 2021 storroser man medarbejderne med marxistisk retorik som ”medarbejderne løser velfærdssamfundets kerneopgaver og er helt uundværlige”. Hvad skal vi bruge den information til i et dokument, der primært skal sætte en ramme for det politiske samarbejde? Ja, hvem har bestemt, at der skal skrives en lang, indledende afgrænsning om forvaltningens guddommelighed?

Og til dem der har skrevet det: Tror I selv på, at det kommer til at virke?

Det gør vi ikke. Der sidder mange medskyldige tilbage i forvaltningen, der indtil videre er sluppet fra medansvar for de mange skandaler, og vi kommer de kommende fire år til at fokusere på dem. Vi ved, at der endnu er mange afsløringer på vej. Skandalerne om Fredericia Kommunes forvaltning er langt fra afdækket, og det mest påfaldende er, hvor lidt man har været villig til at ændre kurs og få skabt de nødvendige rammer. Advokatundersøgelserne kan bedst beskrives som skandaler i sig selv, der hverken på forsvarlig vis har afdækket hvad de burde, eller som skatteborgerne burde have betalt de tocifrede millionbeløb for, som de har.

Derfor vil papiret komme til at virke som en ren morsomhed, når man senere ser det i et historisk perspektiv.

Desværre må vi konstatere, at vi får rigeligt at se til, når det kommer til forvaltningen i Fredericia Kommune. Det er muligt at politikerne mener sig frikendt, fordi valget er overstået. Men embedsfolk er ikke på valg. Manglende omhu, og i rette tid, er den virkelige problemstilling, som omfatter skandalekommunen, Fredericia Kommune.

Det værste ved denne konstituering er, at politikerne ikke lader til at have lært lektien. Når man under overskriften ”sammen skal vi videre”, tror man er færdige med skandalerne, udvises der en komplet mangel på dømmekraft og situationsfornemmelse. For der er ingen politikere, der ved nærmere efterprøvelse tror på, at alt er blevet afdækket. 

De ved med andre ord bedre.

De nyvalgte har naturligvis ingen chance i dette spil endnu, derfor er det også ærgerligt, at de skal arbejde ud fra et visionsløst konstitueringspapir. I 2013 stod Socialdemokratiet i spidsen for et folkeligt ønske om at ændre kulturen i kommunen, således der blev arbejdet for borgerne, og man så mulighederne fremfor begræsningerne. 

Og netop fordi sagerne langt fra er blevet undersøgt og behandlet, kan vi ikke komme videre. Vi mangler konklusioner fra Ankestyrelsen, politiet og skattevæsenet. Det er muligt at ledelsen i Fredericia Kommune tror, de har fået greb om situationen. Men der er kommet en kritisk presse, og den vil blive ved med at stille de ubehagelige spørgsmål og afdække de ubehagelige sager. 

Det havde været langt bedre for borgerne, hvis man havde sløjfet de marxistiske dikterende paroler og i stedet for skrevet om forpligtigelser overfor borgerne, frem for den centrale ledelse og topmedarbejderne, der har svigtet:

Ikke mindst juridisk afdeling i Fredericia Kommune.

Endeligt skal man huske på, at der var et forbavsende lavt stemmetal til kommunalvalget. Næsten hver tredje borger valgte at udeblive og dermed være uden for indflydelse. Det lover ikke godt for demokratiet. Uanset hvordan man vælger at tolke den lave valgdeltagelse, så betyder det at byrådet, og ikke mindst socialdemokratiet, er valgt på et ekstremt snævert mandat. En ud af tre fredericianere endte med at give lokalpolitikerne langfingeren og blive hjemme. Hvis man bare gerne vil have magten, er det jo ganske fint. Men hvis man ønsker et stærkt demokrati, er det en kæmpe fiasko, og netop derfor er den faldefærdige, gammelkommunistiske konstitueringsaftale en langefinger i ansigtet på fredericianerne, det kan næppe være politikernes visioner for borgerne?

1 KOMMENTAR

  1. Tak til Andreas Dyhrberg Andreassen for en klar udmelding, den kan ikke ramme bedre og mere konkret, men sådan har det jo stået på i mange år, og Fredericia Byråd ønsker ikke at få ryddet op i skandalerne, de vil hellere lægge låg på, for når man ikke taler om det, så forsvinder det nok. NEJ så meget uren trav forsvinder ikke, og hvis de tror, borgerne vil leve med det, vil de meget snart komme til at mærke noget andet. Socialdemokratiet opfører sig på samme måde i Fredericia, som man gør på Borgen, nemlig diktatorisk og arrogant helt ned i embedsmandsværket, og det har intet med demokrati at gøre, hvor tilliden til politikerne bliver sat på stand by.

Kommentarsporet er lukket