32 idrætslærere fra Kolding Kommunes 6 idrætsskoler var samlet til kursus og inspirationsdag i Fynslundhallen.

Med afsæt i Koldings nye idrætsskolekoncept var alle lærerne samlet for at få inspiration til at opkvalificere idrætsfaget på skolen. Der blev tid til inspiration og kursus i it-prgrammet sportsbasic, som skal give lærerne nye redskaber til at strukturere læringen og motivere eleverne til at forbedre motorikken.

Idrætsmærke skal motivere

Eleverne kan fremover få idrætsmærker i henholdsvis guld, sølv og bronze i et væld af forskellige motoriske øvelser afhængig af deres færdigheder. Øvelserne, som eleverne kan tage mærke i, er tilpasset elevernes alderstrin indenfor kategorierne: gymnastik, balance, atletik, bold basis, rytmik, udholdenhed og smidighed. Generelt mangler alt for mange børn et ordentligt motorisk grundfundament, og derfor er de gamle atletikmærker videreudviklet til at omfatte alsidige motoriske færdigheder. Konceptet er udviklet i et samarbejde mellem Mats Mejdevi, der har været svensk gymnastiklandstræner og fysisk træner for Team Danmark, og idrætslærerne i Hillerød Kommune, der også er Team Danmark elitekommune.

Masser af udfordringer til lærerne

Lærerne blev udsat for koordinationsøvelser og forskellige progressioner på et udpluk af de mere end 1.000  øvelser, der findes i Sportsbasic . Det var derfor ikke kun kroppen, men også lattermusklerne, der blev rørt da lærerne blev udfordret med  videreudvikling af basale motoriske øvelser. Mats Mejdevi var hyret ind som inspirator i hallen, hvor lærerne selv fik mulighed for at få sved på panden. Sideløbende fik de instruktion i, hvordan man digitalt kan understøtte elevernes alsidige motoriske udvikling, så eleverne på idrætsskolerne kommer til at opleve en udvikling i deres motoriske færdigheder.

”Godt kursus med relevant teori og super god praktisk del, som gav meget inspiration til egen praksis. Kurset er med til at give os et fælles sprog og refleksion omkring vores idrætsundervisning på skolen. Samtidigt med at det er med til at sætte spot på noget vi ikke har været så gode til i undervisningen.” lyder tilbagemeldingen fra idrætslærerne på Dalby Skole.

Idrætsskoler er udløber af samarbejde med Team Danmark

Idrætsskolerne er et led i Kolding Kommunes aftale med Team Danmark om talentudvikling, og er skrevet med som en væsentlig del af aftalen. Børns motorik er generelt blevet forværret i takt med, at en stigende digitalisering har medvirket til en nedsættelse af den fysiske aktivitet. 6 skoler har meldt sig som idrætsskoler, og dermed er der kommet mere fokus på bevægelse og idræt fra skoleårets start. Idrætsskolerne skal i første omgang vise vejen for, hvordan idrætsfaget og bevægelsestimerne bliver opkvalificeret, så flere børn kan få redskaber til at begå sig motorisk.

Idrætsskolerne understøttes og udvikles

”Det store engagement blandt lærerne tyder rigtig godt for idrætsskolerne, der er afhængige af, at idrætslærerne fungerer som ambassadører for kvalitet i idræts- og bevægelsestimerne.” Lyder det fra en tilfreds formand for Børne- og Uddanelsesudvalget Christian Haugk, der fortsætter: ”Nu starter vi et netværk af idrætsskoleansvarlige, der sammen med UC Lillebælt skal samle erfaringer og løfte bevægelsestimerne på skolerne, og med lærernes positive indstilling ser jeg meget frem resultaterne af netværket.” 

Det er ikke kun det motoriske fundament , som skal forbedres. Skolerne får også besøg af trænere fra foreningslivet, der bidrager med idrætsfaglig ekspertise til lærerne og elever. Foreningsbesøgene er gået i gang på skolerne, og der skal løbende samles op og justeres til, men idrætsskolerne har med de første besøg fået en rigtig god start.