I foråret forsøgte Idræt for første gang at oprette et hold, hvor der blev sat fokus på de gode vaner for at komme de dårlige vaner til livs. Der var derfor vidt forskellige forudsætninger for at deltage på holdet, men alle deltagere har fået et kæmpe udbytte, som stadigt fastholdes. Derfor står Idræt i dagtimerne klar til at gennemføre næste hold Vanegymnastik.

Vanegymnastik virker præcis som sommergymnastik, vandgymnastik, hjertegymnastik og hjernegymnastik. Gymnastik virker, og tit er det fordi, man er med i en bestemt flok, og deler sine erfaringer der. Det du ikke kan, har en anden en god erfaring med og omvendt. Vanegymnastik er en slags redskabsgymnastik. Forstået på den måde, at der er forskellige redskaber, der kan bruges til forskellige vaner, og idet vi lærer forskelligt og har brug for forskellige input, så vil redskaberne til vanegymnastik også se forskellige ud. Der arbejdes således med både teori og praksis – både i et fællesskab og på individuelt niveau.

Om holdet udtaler en tidligere deltager: ”Vanegymnastik er et godt ord, fordi der herunder kan alt ske. For mig er det vigtigt at de 13 uger ikke er et lukket med et bestemt koncept og med en bestemt brugsanvisning der skal følges. Da jeg mener at personlig udvikling ikke kan sættes i et fast system, og at vi ikke lære eller bliver motiveret på samme måde, og at vi ikke er på samme udviklingssted.” Dette er netop humlen med holdet; der tages udgangspunkt i den enkeltes udfordringer og erfaringer, men i et fællesskab og med støtte fra en alsidig instruktør. En anden tidligere deltager fortæller: ”Jeg havde brug for nogle rammer, der ikke var lukkede i forhold til emner og undervisningsmateriale. Forstået på den måde at holdet der er sat, selv har indflydelse på egen undervisningsmateriale og dermed også ved afslutning, selv har lavet eget kompendium. Nogen tror alt kan måles og vejes eller læses op på eller udenadslære, men sådan er det ikke Vanegymnastik.”

Forløbet indeholder flere individuelle samtaler for at sikre en positiv udvikling. Hertil vil der både individuelt og i fællesskab være konkrete redskaber til at sikre denne udvikling. Det teoretiske grundlag og redskaberne er baseret på evidensbaseret viden, som udleveres i et selvtilrettelagt kompendium, der også indeholder forskellige personlige øvelser og tilgange. Derudover vil der konkret gøres brug af Idræt i dagtimernes aktiviteter som en del af forløbet. Der vil undervejs også være lidt information om kost og motionsvaner. Slutteligt vil der efter behov være en individuel opfølgningssamtale op til et halvt år efter holdets afslutning for at sikre en fastholdelse i de gode vaner.

Første skridt på vej til de gode vaner er dog at møde op. I første omgang kan man gratis komme og høre mere om holdet tirsdag den 25. september kl. 11 i mødelokalet over hal 4 i Fredericia Idrætscenter. Her vil instruktøren på holdet m.fl. fortælle om de gode erfaringer, og om de muligheder, der er med det kommende hold. Hvis man ønsker at vide mere, kan man også rette henvendelse til Idræt i dagtimerne.

Holdet starter tirsdag den 23. oktober, og der er seneste tilmelding den 12. oktober