Sammen med tre andre danske erhvervsskoler skal IBC nu udvikle nye erhvervsrettede uddannelser i Indien.

IBC og tre andre danske erhvervsskoler, der sammen har dannet netværket DCAC, har netop underskrevet en samarbejdsaftale med et institut under Indiens Erhvervsministerium. Formålet med samarbejdsaftalen er at gøre flere indere klar til at tage faglært arbejde eller starte egen virksomhed.

– Vi ser meget frem til at bruge vores viden og erfaring til at uddanne flere faglærte indere, så vi kan bidrage til at løfte det indiske arbejdsmarked i en mere kvalificeret retning, siger Jens Gamauf, direktør på IBC.

Aftalen vil omfatte udvikling af lærerplaner og opkvalificering af undervisere samt udbud af konkrete kursustilbud. Allerede i november vil repræsentanter for det indiske Erhvervsministerium besøge de danske skoler for at afklare hvilke kursusudbud, der skal udvikles og udbydes i Indien.

Som uddannelsesinstitution er det vigtigt at have et stærkt internationalt netværk og internationale kompetencer, fordi det kommer vores undervisere og elever til gode.

Om netværket DCAC:

DCAC står for The Danish Consortium for Academic Craftsmanship, Denmark (DCAC), og netværket består af ZBC, IBC, EUC Syd og TEC – alle uddannelsesinstitutioner med erhvervsrettede uddannelser.

DCAC samarbejder med aktører i primært Indien og Kina om opstart af erhvervsrettede uddannelser.

http://bit.ly/lolalecture