IBC – International Business College – er klar til at tage imod elever igen efter en tiltrængt sommerferie, da det forrige skoleår var udfordrende på flere parametre. Ifølge rektor på IBC Fredericia, Jakob Lund, så var det et meget specielt skoleår, der blev overstået før sommerferien.


Det var frusterende både for lærere og elever, at man hele tiden skulle forholde sig til nye oplysninger, og det blev derfor et skoleår, der indeholdt modgang:

– Man skulle hele tiden omstille sig, og det var vigtigt at minde hinanden om at holde dampen oppe. Det var jo en helt uvant situation, at man pludselig skulle kommunikere med hinanden over online platforme. Der var hele tiden en uforudsigelighed gennem skoleåret, og det var meget vanskeligt at forholde sig til, siger han.

Han fremhæver, at usikkerheden var det sværeste at håndtere, da man ikke vidste hvornår, restriktionerne sluttede, og derfor var det vigtigt for ham, at lærerne og eleverne i fællesskab motiverede hinanden til trods for de fysiske begrænsninger.

Han har været glad for den måde, som terminsprøver og afgangsprøver blev afviklet på, selvom det var en udfordring at forlænge skoleperioden, og man samtidig skulle op i flere eksaminer. Både for 1.g og 2.g’erne gik det ganske udmærket, og glæden var rigtig stor, da rektoren betragtede de nybagte studenter i juni-måned.

– Det er altid en glædelig dag, når tredje årgang får hue på. I år var det bare en ekstra befrielse, da der var en følelse over linjen, at det hele pegede imod den rigtige retning. Forældre og venner havde mulighed for at hylde studenterne, og derfor var afslutningen på skoleåret rigtig god, siger Jakob Lund.

Han mener, at corona-krisen har lært handelsgymnasiet, at man godt kan gøre brug af den virtuelle undervisning i bestemte sammenhænge.

Det skal bruges i små doser og tænkes målrettet, da han har erfaret, at den virtuelle interaktion eksempelvis kan bruges til møder. Han har bemærket, at møderne er blevet mere fokuseret, og derfor har mødekulturen, ifølge ham, haft gavn af at blive virtuelt.

– Det er klart, at det er mest optimalt at mødes fysisk, da man kan mærke og forstå hinanden på en helt anden måde. Det sociale fællesskab er helt uundgåeligt, når man går på et handelsgymnasie, der kan den virtuelle del ikke dække disse behov. Men den virtuelle undervisning har også lært os, at man kan skabe et nyt fælles rum derigennem som et alternativ, og møderne har været langt mere fokuseret, og det kan vi tage med som et af de få positive elementer, som restriktionerne har resulteret i, uddyber han.

Han mener eksempelvis, at de virtuelle caféer ikke har fungeret godt, og man kan heller ikke holde en festlig begivenhed med samme gennemslagskraft, som når man er sammen. Derfor har det været svært for begge parter, både lærere og elever, da rektoren har savnet liv og stemning på International Business College.

Både ham og resten af administrationen vil derfor ikke gøre noget anderledes, når det nye skoleår begynder. De har brug for at understrege mentalt, at de normale rammer næsten er tilbage. De vil gerne give eleverne en fornemmelse af, at den normale skolegang er ved at indtræffe igen igennem fysisk undervisning samt sociale arrangementer, hvor de forsøger at indhente lidt af det forsømte.

Eksempelvis vil der være et fokus på 2.g’erne, da de ikke fik den mest optimale start på deres gymnasieliv, idet tiden har været præget af nedlukninger og restriktioner, der har besværliggjort mulighederne for at danne relationer med hinanden og ikke mindst med lærerene. Derudover har gymnasiet også nogle ideer til, hvordan 3.g’erne kan få nogle af de oplevelser, der er gået tabt i deres gymnasietid. På IBC er der således en stor prioritering af det sociale, og Jakob Lund ser frem til at byde eleverne velkommen til et nyt og forhåbentligt normalt skoleår:

– Jeg glæder mig til at se glade unge mennesker, som interagerer med hinanden og lærerne. Vi er sat i verden for at have det godt med hinanden, og det vil vi forsøge at gøre igennem et godt socialt miljø og god undervisning, runder han af med at sige.