Der er gang i Kanalbyen med flere spændende projekter. Det seneste, der har set dagens lys er, at Vendersgade nu er blevet åbnet helt op sådan, at man kan gå ned til vandet og ud på Langebro, og det er lige efter den gamle Kongeplans ånd.

Fredericia er kendt for de lige og åbne gader, og nu med åbningen af Fisketorvet i Sønder Voldgade Kvarteret. Det betyder, at man nu kan gå hele vejen fra Vendersgade og ned til vandet og ud på Langebro.

Afskærmningen er væk, og der er nu åbent op for Vendersgade. Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

Projektdirektør i Kanalbyen, Tim E. Halvorsen, kan hver gang kan går ind eller ud af Port House, ved selvsyn se åbningen, som der er noget historisk over.

“Hvis man går tilbage til udviklingsplanen er der forskellige ting, som vi er forpligtet til. En af de vigtige ting er koblingen mellem ny og gammel by. En af hjørnestene er historien i nord og sydgående retning med de lige gader, der var en del af den oprindelige Kongeplan, hvor man skulle kigge fra Fæstningsgaderne og ud mod Lillebælt. Det var nok ikke helt tænkt sådan med vandet dengang fra Kongens side, men det er blevet en stærk kvalitet i byplanen,” siger Tim E. Halvorsen og fortsætter:

“Industrialiseringen blev stoppet mellem Sjællandsagde og Oldenborggade, hvor der kom mange spærringer. Der var også hele Kemiragrunden, der var spærret med muren og sådan var det hele vejen igennem førhen. Tanken dengang var, at man skulle skille byen fra industrien, og det er der nu gjort op med. Det var en stor milepæl, da Vendersgade blev åben.”

Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

Hvad betyder det for Kanalbyen, at Vendersgade nu er åben?

“Det har markant betydning rent visuelt, da man så har bygninger i sigtelinjen og man får fornemmelsen af vandet. Det giver en anden fornemmelsen, når man fra handelsgaden kan se herned, og det giver også en lethed i byen,” siger Tim E. Halvorsen og fortæller, at Vendersgade i den forbindelse er blevet forlænget og nu ender ved Fisketorvet.

Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

Er det en milepæl for jer?

“Når vi taler om vigtige ting i udviklingsplanen var det at sætte navne på stederne, og det er også en milepæl at åbne op, hvor vi når får bundet det nye og gamle Fredericia sammen,” fortæller Projektdirektøren.

Om Kanalbyen:

Kanalbyen bliver en helt ny bydel, der åbner den historiske fæstningsby mod vandet. Ambitionen er at skabe op mod 2.800 nye arbejdspladser og omkring 1.200 boliger i en levende bydel med direkte adgang til Lillebælt.

Kanalbyens vision for udviklingen af området består af fem sideordnede visionspunkter:

 • Historien, den moderne bybygning og arkitektur mødes og skaber nytænkning
 • By- og livskvalitet og udviklingsmuligheder går hånd i hånd
 • Byens borgere og aktører aktivt deltager i byudviklingen
 • Fredericia bliver katalysator for Trekantsområdets udvikling i konkurrence med hovedstadsområdet
 • Bæredygtighed både mht, økonomi, klima og sundhed indgår i planlægning og løsninger

Historien, den moderne bybygning og arkitektur mødes og skaber nytænkning

 • Fredericias unikke byhistorie indgår og anvendes som et aktivt vilkår, når bybygning og arkitektur programmeres og skabes
 • Voldanlægget, det retlinede – næsten militæriske – vejnet og bystruktur, karéerne og datidens byhuse skal udfordre løsningerne på, hvordan den nye bydel planlægges og udformes
 • Der skal tænkes nyt og udviklingsorienteret med inspiration udefra – også fra international byudvikling
 • Fredericia skal være eksempel på, hvordan nyt og gammelt kan mødes og skabe energi og fremtid i byens udvikling

By- og livskvalitet og udviklingsmuligheder går hånd i hånd

 • Byudviklingen skal på en gang medvirke til den udvikling og vækst i Fredericia og Trekantsområdet, der er forudsætningen for moderne velfærd
 • Samtidig skal der skabes en velfungerende bydel, hvor bykvalitet opleves som resultatet af en vel tilrettelagt byudviklingsproces, hvor trafik, miljø, arkitektur, byliv, fritidsaktiviteter, ude ophold, handelsliv m.v. spiller sammen i moderne bybygning

Byens borgere og aktører aktivt deltager i byudviklingen

 • Byudviklingen tilrettelægges i en proces, hvor byens borgere, de handlende, erhvervslivet og andre aktører inviteres til en dialog om bydelens fremtid og medvirker til at skabe grundlaget – et program – for den videre proces, hvor planlægning, bybygning og arkitektur omsætter programmet til fysiske løsninger for bydelen.

Fredericia bliver katalysator for Trekantsområdets udvikling i konkurrence med hovedstadsområdet

 • Byudviklingen tager afsæt i den rivende udvikling, som Trekantsområdet er midt i, og som er materialiseret i et formaliseret bysamarbejde mellem seks byer i området. Bysamarbejdet ”Trekantsområdet”s vision er at være konkurrent til udviklingen i København, ”Hovedstadsområdet”. En vision, der forpligter og sætter overliggeren højt – også for byudviklingen i Fredericia, der kan blive katalysator og ”driver” i virkeliggørelsen af visionen for ”Trekantsområdet”.

Bæredygtighed både mht, økonomi, klima og sundhed indgår i planlægning og løsninger

 • Byudviklingen i Fredericia skal hænge sammen økonomisk og samtidig leve op til et ufravigeligt krav om kvalitet i alle aspekter i projektet
 • Der skal tænkes i bæredygtige løsninger i forhold til de aktuelle klima- og energispørgsmål med energirigtige løsninger på alle niveauer i projektet
 • Den nye bydel i Fredericia skal opfordre og indbyde til levemønstre, der styrker motion og bevægelse og samtidig bidrager til at skabe et godt socialt miljø
https://www.facebook.com/menyfredericia/