Af Museerne i Fredericia og Fredericia Volds Facebookside.

1. juli. Overskriften denne dag er ”To generaler sætter sejl mod Fyn og Fæstningskommandant Lunding får svar”

Tilbagetrækningen med Ryes Korps:
Denne dag forlod generalmajor Olaf Rye og oberst Juel Djursland som de sidste. De rejste fra hovedkvarteret i Balskovgaard, vest for Rønde, kl. 06.00 og var på Helgenæs 08.30. Herfra med dampskibet ”Glen Alby” kl. 11.30 og ankom til Bogense kl. 19.00 (ifølge hans dagbog).

Efter udskibningen bestod Ryes Korps nu kun af 12. Lette-Bataillon, 1. Jægerkorps, samt 5. og 6. Dragonregiment, der snart forøgedes med tilgang af 2. og 3. Dragonregiments detacherede eskadroner, 6. Batteri Haxthausen og Espingolerne.
De fremskudte stillinger blev formindsket, men opretholdt, og dragonerne viste sig frem for at forvirre fjenden. Man opretholdt ligeledes patruljeringer i forhold til fjendens inddrivelsesvirksomhed.

Fæstningsbyen:
Denne dag beskød fjenden fæstningsbyen om formiddagen og om aftenen, i alt omkring 55 skud og kast over 2½ time. Ilden var særligt rettet mod Prinsessens Bastion.

Efter gårsdagens succesrige udfald havde den danske hær købt noget tid i forhold til at kunne foretage troppeoverførslerne 3.-5. juli, uden at være direkte eksponeret for uhindret fjendtlig kanonild fra strandbatterierne med visuel oversigt over både bælt og landingsbro.

Det store udfald fra Fredericia blev i første omgang sat til natten mellem 4. og 5. juli. Denne glædelige nyhed modtog Fæstningskommandant Lunding mundtligt denne dag, hvor overgeneral Bülow var i Fredericia.
Lunding tøvede derfor ikke med at give ordre til at beskyde stedet for de demolerede strandbatterier, både fra fæstningen og fra søsiden, da fjenden atter påbegyndte sit arbejde her. Typisk blev der i samme åndedrag returneret skud og kast ind i fæstningsbyen.

De Meza:
Denne dag var, som for Olaf Rye, også afrejsedag for generalmajor De Meza. Han afsejlede fra Hørup (Høruphav på Sydals) til Assens under påskud af, at skulle inspicere havne og kyster på Als. Bestemmelsesstedet var i virkeligheden hovedkvarteret i Vejlby, hvor han skulle deltage i forhandlingerne om undsættelsen af Fredericia og selvfølgelig selv deltage i det forestående udfald mod de slesvig-holstenske oprører.

Illustrationer:
Fæstningskommandant Lunding som midaldrende og gammel
Overgeneral Bülow

Leave a Reply