Mange danske virksomheder oplever mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning, men i dele af økonomien er det i højere grad mangel på ordrer og kunder, der er problemet, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Samtidig oplever mange brancher slet ikke produktionsbegrænsninger.

I syv brancher er det ikke for få hænder, der begrænser virksomhederne i at køre på fuld kapacitet, men derimod mangel på kunder og ordrer.

Det viser analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Danmarks Statistik.

”Når man åbner aviserne for tiden, kan man ikke undgå at falde over opråb fra arbejdsgivere, der siger, at der er mangel på arbejdskraft. Vores analyse viser, at der er nuancer til det billede. I en række brancher er det ikke mangel på arbejdskraft, der begrænser virksomheder,” siger senioranalytiker Sofie Holme Andersen i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Blandt de syv brancher er det inden for rejser, finansiering, forsikring, tekstil- og læderindustrien og oplevelsesindustrien, der især er mange virksomheder, der i højere grad oplever manglende ordrer som en produktionsbegrænsning.

”Når man for eksempel spørger virksomhedslederne i rejsebureauerne, er det ikke mangel på medarbejdere, der gør, at de ikke kører på fuld kapacitet. Deres problem er, at folk ikke bestiller deres produkt – altså rejser. På samme måde er det en for lille efterspørgsel, der begrænser virksomhederne i en række andre brancher,” siger senioranalytiker Sofie Holme Andersen.

Oplever ingen produktionsbegrænsninger

Analysen viser også, at mange virksomheder i store dele af den danske økonomi slet ikke oplever nogen produktionsbegrænsninger. I 12 brancher oplever mindst 4 ud af 10 virksomheder ingen produktionsbegrænsninger. I medicinalindustrien oplever virksomhederne stort ingen produktionsbegrænsninger.

”Tallene viser tydeligt, at mens dele af økonomien oplever problemer med at skaffe medarbejdere, er det ikke det, der er problemet i andre dele af økonomien,” siger Sofie Holme Andersen.

Om analysen

  • Opgørelsen af produktionsbegrænsninger bygger på Danmarks Statistiks konjunkturbarometre, der er en spørgeskemaundersøgelse, som offentliggøres hver måned for byggeriet og serviceerhverv og én gang i kvartalet for industrien.
  • Det er virksomhederne selv, der vurderer, om de oplever produktionsbegrænsninger, og hvilke produktionsbegrænsninger der er gældende for dem på det pågældende tidspunkt. Det er muligt at angive mere end én produktionsbegrænsning.

Læs analysen her

Syv brancher, hvor manglen på efterspørgsel er en større begrænsning, end manglen på arbejdskraft

BrancherAndel virksomheder, der oplever efterspørgsel som en større produktionsbegrænsning end mangel på arbejdskraft
Rejsebureauer50 procentpoint
Finansiering og forsikring26 procentpoint
Tekstil- og læderindustri24 procentpoint
Kultur, sport og fritid17 procentpoint
Andre serviceydelser14 procentpoint
Kemisk industri14 procentpoint
Træ- og papirindustri, trykkerier3 procentpoint

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik

Her oplever mange virksomheder ingen begrænsninger

BrancheAndel af virksomheder, der ikke oplever produktionsbegrænsninger
Medicinalindustri96 pct.
Kemisk industri74 pct.
Andre serviceydelser59 pct.
Maskinindustri53 pct.

Anm.: Der vises kun brancher, hvor andelen er over 40 pct.

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik