Overraskelse og vrede – det var nok det, jeg og sikkert mange andre følte, da Byrådet mandag d. 4. marts på lukket møde besluttede at gå med til et forlig i erstatningssagen om de skader, som Dangødning og Nagros enorme udslip af palmeolie og flydende kunstgødning forårsagede ved branden d. 3. februar 2016. Det støder min retsopfattelse, når en virksomhed som Dangødning i årevis overtræder miljøgodkendelsen ved systematisk at fylde mere end det tilladte i deres tankanlæg. Når det så går galt og tanken bryder sammen, der udbryder brand, og en enorm forurening opstår, ja så benægter Dangødning sit erstatningsansvar og tilbyder et langt mindre forligsbeløb end de faktiske skadesomkostninger. Derfor min vrede.

Min overraskelse skyldes at Byrådet – med undtagelse af Enhedslisten – går med til det lidt større forligsbeløb, som forvaltning havde forhandlet sig frem til med forureneren. Det ville have klædt de øvrige partier, hvis flertallet havde krævet at Dangødning tog ansvaret og betalte for de skader og udgifter, som de forårsagede for Fredericia Kommune den katastrofale nat for 3 år siden. Hvis SF stadig havde været repræsenteret i Byrådet, ville vi have krævet fuld erstatningspligt i denne sag.

Nu er der formentlig sat punktum i det retslige efterspil i sagen. Men som borger sidder man tilbage med forbløffelse og frustration: Først besluttede Miljøstyrelsen at Miljøskadeloven ikke kunne bringes i anvendelse overfor virksomheden, trods den helt enorme mængde kvælstof der strømmede fra tankanlægget ud i Lillebælt og ødelagde fiskebestanden. Og nu har Byrådet så besluttede ikke at stævne Dangødning i erstatningsansvarssagen med krav for fuld dækning for skaderne på landjorden. Mon en almindelig civil borger ville slippe lige så billigt?

Per A. Moos Laursen
Formand for SF i Fredericia
Randalsvej 56
7000 Fredericia.