Invitation til borgerworkshop om Udviklingsplan for Middelfart Midtby.

Hvordan, synes borgerne, at Middelfart midtby skal se ud om 10 år? Middelfart Kommune inviterer til debat og workshop om midtbyens fremtid.

Workshoppen afholdes

Tirsdag den 20. marts kl. 19.00 – 21.30 på

Rådhuset i Middelfart, Nytorv 9, Middelfart.

Middelfart Byråd besluttede i foråret 2017, at der skal udarbejdes en ny udviklingsplan for Middelfart Midtby. Arbejdet skal være med til at sikre en fortsættelse af arbejdet med udviklingen af Middelfart midtby som en levende og attraktiv by, et spændende sted at bo i samt besøge og investere i.

Alle borgere er velkomne til workshoppen, men af hensyn til afvikling af arrangementet vil vi gerne have tilmelding på www.midtbyplanmiddelfart.dk senest fredag den 16. marts 2018

Inden mødet inviteres deltagerne til at overveje, hvad de synes om Middelfart Midtby i dag. Og hvad de godt kunne tænke sig, at Middelfart skal være i Fremtiden.

Deltagerne bedes overveje følgende:

“Det bedste ved Middelfart midtby i dag er:” og “Det værste ved Middelfart midtby er:” samt “Jeg ville ønske, at Middelfart var / havde.” og “Om 10 år håber jeg, at Middelfart midtby.”

Spørgsmålene skal ses som ‘opvarmning’ til workshoppen, så vi har et fælles udgangspunkt, inden vi i løbet af aftenen dykker ned i snakken omkring visioner og strategier for Middelfart Midtby.

Har du spørgsmål til arrangementet, kan du henvende dig til Kirsten Bruun Plougmand: telefon 8888 4822 mail: Kirstenbruun.plougmand@middelfart.dk

Du kan også læse mere om arbejdet med udviklingsplanen her https://midtbyplanmiddelfart.middelfart.dk/