Mange danskere gør allerede en frivillig indsats. Men der bliver brug for endnu flere frivillige ildsjæle i fremtiden, da de er nødvendige for fremtidens velfærd. Derfor er det vigtigt med et godt samarbejde med frivillige og gode, klare spilleregler for samarbejdet – og netop derfor inviterer Vejle Kommune frivillige borgere og frivillige sociale foreninger til debataften for at høre deres ideer og kommentarer til frivillighed, aktivt medborgerskab, og hvordan man samarbejder bedst.

Arrangementet er onsdag den 16. marts fra kl. 19.00-21.00 i Foreningernes Hus Vejle, Dæmningen 58, 1. sal, Vejle. Det er gratis, og alle er velkomne. Tilmelding til ankrs@vejle.dk

Som optakt til debatten vil der være tre oplæg. Først vil Bjarne Ibsen, professor ved Syddansk Universitet, fortælle om gode processer for samarbejde. Dernæst vil Marian Halberg Christiansen fra Røde Kors fortælle, hvordan en organisation som Røde Kors ser på det gode samarbejde, og endelig vil formand for Foreningernes Hus Vejle, Knud Hørlyck, holde et oplæg om, hvordan aktive medborgere ser på det gode samarbejde. Herefter er ordet frit.

Anledningen er, at Vejle Kommune 17. marts lancerer Europas første strategi for resiliens og derfor har lavet forskellige arrangementer i hele uge 11. Vejle Kommune har som medlem af det globale netværk 100 Resilient Cities forpligtet sig til i fællesskab at udvikle og dele nye løsninger på fremtidens store samfundsudfordringer – klimamæssige, sociale og økonomiske – og på den måde udvikle fremtiden robuste Vejle. Det, som vi betragter som et sammenhængende og bæredygtigt velfærdssamfund.

”Vejle ønsker at skabe en modstandsdygtig by, som vender udfordringer til muligheder, og hvor alle bidrager til vores fælles velfærd. Det er et fælles projekt, som kræver, at vi arbejder sammen med det udgangspunkt, at vi alle har noget at bidrage med. Der gælder dog forskellige præmisser, hvad enten man er aktiv borger, frivillig eller myndighed. Så hvordan skaber vi det bedste samarbejde med hinanden? Det sætter vi fokus på denne aften,” fortæller Anne Kristensen, som opfordrer alle interesserede til at komme og deltage i en aktuel debat i Foreningernes Hus Vejle den 16. marts.