I disse dage dumper et spørgeskema med en række spørgsmål om motion, madvaner og trivsel ind ad brevsprækken hos 2.500 tilfældigt udvalgte borgere i Fredericia Kommune.

Fredericia Kommune og de øvrige 21 syddanske kommuner er igen gået sammen med Region Syddanmark om at undersøge syddanskernes helbred som led i den landsdækkende sundhedsundersøgelse ”Hvordan har du det?”, hvor ca. 57.000 syddanskere vil blive spurgt.

Det er tredje gang undersøgelsen bliver gennemført, og svarene giver et indblik i, hvordan borgernes trivsel, sundhed og sygdom har udviklet sig fra 2010 til 2017 på landsplan og i de enkelte regioner og kommuner.
”Jeg er spændt på at se, hvor stor udviklingen har været siden 2010. Undersøgelsen vil give os kommunalpolitikere et godt fingerpeg i forhold til prioritering af vores sundhedsindsatser. Men for at undersøgelsen kan være retvisende, skal en stor procentdel af de udvalgte borgere besvare spørgeskemaet. Derfor opfordrer jeg til, at så mange som muligt deltager i undersøgelsen”, siger formanden for Sundhedsudvalget, Susanne Eilersen.

Svarene er vigtige
Mange af de sygdomme og lidelser, vi danskere døjer med i dag, som f.eks. diabetes 2, KOL og stress, kan forebygges, hvis der bliver grebet tidligere ind. Det kan være lidelser, som griber voldsomt ind i hverdagen for dem, der bliver ramt. Sygdomme og lidelser, som koster samfundet mange penge.

Godt og vel 300.000 danskere bliver spurgt til deres helbred i den nationale sundhedsundersøgelse ”Hvordan har du det?”, der går på tværs af kommuner og regioner, og som er den største af sin art.
Svarene giver sundhedsvæsenet en enestående mulighed for at skride tidligt ind for at forebygge og behandle sygdommene samt at følge udviklingen i folkesundheden.

Deltager man i undersøgelsen, er der flotte præmier at vinde. Der bliver udloddet en række præmier bl.a. kontanter og iPad minis til de borgere i Region Syddanmark, der besvarer spørgeskemaet.

Vil du vide mere om undersøgelsen, kan du læse mere her:
www.regionsyddanmark.dk/hvordanhardudet