På trods af at Fredericia er en stor by med over 50.000 indbyggere, så har Region Syddanmark løbende nedprioriteret byen i forhold til de sundhedstilbud, borgerne har adgang til. I de sidste halvanden år har der ikke været adgang til lægevagt i byen, og derfor er borgerne nødt til at køre til eksempelvis Kolding, hvis de har behov for at blive tilset akut af en læge.

Det startede med at Region Syddanmark lukkede Fredericia Sygehus. Det betød også farvel til en ellers travlt skadestue i byen. 

Fra statens side har man udelukkende satset på de såkaldte supersygehuse, og det betyder, at en by som Kolding har fået alle fordelene, mens en by som Fredericia må pendle til Kolding for at få adgang til sundhedstilbud. I en del tilfælde må man også pendle til Vejle eller Odense.

Når man sammenligner byerne i Trekantområdet, så er Fredericia ikke væsentligt mindre end hverken Kolding eller Vejle. Så hvorfor politikerne løbende har valgt at underprioriterer Fredericias borgere, er svært at finde en forklaring på. Herunder hvorfor det ikke er relevant at have en velfungerende skadestue i en så stor by.

Problemet er stort for mange borgere i Fredericia, specielt dem, der ikke har bil. Faktisk kan man kun bruge det offentliges sundhedstilbud, hvis man har bil. Har man ikke nogen bil, så må man lede efter bus eller tog, og det er en rejse, der til fods eller med bybus til banegården i sig selv kan tage en halv til en hel time. Det samme gentager sig, når man er ankommet til eksempelvis Kolding.

Børnefamilier og ældre er overladt til sig selv. Her kan man håbe på hjælp i telefonen, men i langt de fleste tilfælde vil lægevagten insistere på, at man transporterer sig selv til en konsultation. 

– Den manglende respekt for de syge, og den manglende respekt for borgerne i Fredericia, er så udtalt, at embedsapparatet i halvanden år end ikke har informeret byrådspolitikerne i Fredericia om, at der ikke længere er en lægevagt i byen.

Det er en virkelighed, der vækker utilfredshed hos viceborgmester Susanne Eilersen.

– Vi skal have en lægevagt i Fredericia. Vi er en alt for stor by til at kunne undvære en så vital funktion. Der har overhovedet ikke været nogen orientering til os, da man under coronakrisen går over til digitale konsultationer, og i den forbindelse også får afviklet lægevagten i Fredericia. Det finder jeg utilfredsstillende, siger Eilersen.

De fredericianske politikere har efter, at Region Syddanmark nedlage Fredericia Sygehus overtaget bygningerne og udviklet det til Fredericia Sundhedshus, hvor der nu er mange praktiserende læger i bygningen. Men der er fortsat ikke nogen skadestue, og nu heller ikke en lægevagt. Udover at ambulancer ligger og pendler frem og tilbage mellem Fredericia og Kolding, så må den store industriby i midten af trekantområdet se langt efter interesse fra Region Syddanmarks side.

Det håber Susanne Eilersen, man kan ændre på. Det nye byråd vil sætte fokus på sundhedstilbuddene i Fredericia:

– Selvom jeg inden længe ikke længere er udvalgsformand på området, så vil vi arbejde ihærdigt på at få skaffet lægevagten til Fredericia igen.

Ikke kun et Fredericia-problem

Også Middelfart er blevet ramt af Region Syddanmarks nedprioriteringer. Her har man heller ikke længere skadestue, og sygehuset er også blevet sløjfet. Fredericia og Middelfart befinder sig derfor i ingenmandsland, på trods af at byerne tilsammen tæller knap 85.000 borgere, der bor tæt sammen. Dermed overgår byerne både Vejle og Kolding i forhold til det sundhedsfaglige behov.

Ved valget til regionen den 16. november 2021 blev Karsten Byrgesen fra Nye Borgerlige valgt ind, og han er samtidig medlem af byrådet i Fredericia. 

Det samme gælder for Venstres Pernelle Jensen, der også er ny i Regionsrådet fra Fredericia, dertil kommer den erfarne regionsrådspolitiker, Bente Gertz.

Spørgsmålet er om der kan komme en fornyet politisk interesse for at have sundhedstilbud i nærområderne, eller om embedsapparatet får held med at fortsætte kursen med supersygehuse og langdistance sundhedstilbud, der presser motorveje, indfaldsveje og trafikken med pendlere, og samtidig skaber utryghed blandt borgerne i store byer.