Fredericia AVISEN prøver at visualisere byens mange springvand som er et sprængfarligt emne for tiden. Kommunekassen kan ikke finde penge til vedligeholdelse af den flydende DNA, der omkranser os i Fæstningsbyen for en stund.

For nyligt kom det frem, at Fredericia Kommune ikke prioriterer at vedligeholde og aktivere byens mange springvand. Når springvandssæsonen lukker ned her i slutningen af august, vil alle byens rindende springvand, på nær det ved Rådhuspladsen, være tørkeramt i minimum to år. Det skyldes økonomiske årsager og store kommende renovationer at der prioriteres sådan, og ved budgetforhandlingerne fremad fra 2021 vil man se om der er økonomi til at lade vandet rinde igen.

Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

Lad os se på de forskellige springvand som bliver ramte af tørken. Det var ellers sat i scene, at Fredericia var nordens venedig og en obelisk fra Danmarksgade skulle i en flot rende i gågaden symbolisere, at Fredericia har vandet som DNA og det skulle flyde helt til Lillebælt med tiden, når den sidste del af Gothersgade blev etableret som bindeled til Kanalbyen.

Obelisken og vandrenden i Gothersgade

Som en næsten naturlig kunstnerisk forlængelse af bykortene som omkranser de flotte træer i gågaderne og de mange tekster på forskellige sprog med Byen for Alle kom obelisken og vandrenden i Gothersgade.

Obelisken i Danmarksgade, symbolet der fører vandet i renden mod Lillebælt. Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN.

Det er her, at man ser børnene lege og pjaske, hunden hoppe, det giver et specielt liv i Gothersgade. Fredericia AVISEN besøger AMOC som for kort tid siden flyttede i Gothersgade, indehaver Lone Ahrentoft Hansen har ikke set vand i renden siden de flyttede ind.

Bykort som matcher vandrenden i Gothersgade. Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN.

Der er chance for at vandet kommer til af flyde her igen efter 2021.

Rådhusspringvandet

I vores historiske fodspor kan man sagtens kalde det springvand som den sidste bastion af vandkunst de næste to år. Springvandet fortsætter med at skabe liv og glæde i hjertet af Fredericia.

Hos MIAMI TØJeksperten, som er den nærmeste detailhandler til springvandet, kender man også til vandets legende magi.

Alle fredericianere kender springvandet på Rådhuspladsen. Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN.

“Springvandet her er hyggeligt og det er det også med renden. Der er børn som leger, og så er det lidt sjovt nogle gange, når forældrene ikke kan holde deres børn væk fra vandet, der kan være dragene”, siger Daniel Dam fra MIAMI TØJeksperten.

Daniel Dam kan godt lide at børnene leger i springvandet på Rådhuspladsen. Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN.

Springvandet på Axeltorv

De farvede lys som plejede at skabe magi sammen med vandstrålerne. Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN.

Det er et af de nyeste springvand der helt må lade livet i sparerunden. Det er dog nok det mest historiske sted vi har haft springvand i byen.

Det gamle ikoniske springvands afløser bliver nu nedlagt efter kun 12 år. Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN.

Garage Burger her hele sommeren igennem haft forældre, der har kommet og spurgt efter hvornår springvandet og lyset tændte igen. Springvandet har ikke været i funktion, og at det nu fjernes helt kommer bag på Garage Burger.

“Nu har man brugt så mange millioner på at gøre Axeltorv attraktivt, så fjerner man det eneste som borgerne bruger på torvet. Det er uforståeligt når så mange børn har glæde af at soppe og lege i lyset. Der kommer voksne og spørger os hvorfor det ikke virker, og vi ved ikke hvorfor?“, siger Maria Kissow fra Garage Burger.

Her ses Maria ved en event, de er glade for torvet og vil savne springvandet. Foto: Thomas Lægaard – Fredericia AVISEN

I 1932 holdt Borgmester Frantz Hansen en tale ved åbningen af springvandsstøtten, som var der før renoveringen af Axeltorv.

“Når jeg på byens vegne modtager denne springvandsstøtte, skal det være med håbet om, at den til alle tider må stå som et vidnesbyrd om, hvad der har været gjort for at gøre byen så tiltrækkende som muligt, og jeg vil bede borgerne værne om dette såvel som vore andre skønhedsværdier.”

Frantz Hansens tale holdt til 2007 hvor man totalrenoverede Axeltorv og byen fik en mere moderne fontæne der næsten strakte sig over hele pladsen. Det blev en børne og legefavorit, hvem kan fornægte ikke at have stukket fødderne i vandet på en slentretur over torvet.

Her bliver springvandet nedlagt.

Vandtrapperne i Vendersgade

Vandtrapperne i Vendersgade er måden, hvor man både kan få et hvil og slappe af til den naturlige lyd af rindende vand. Igen var den en forlængelse af de faktorer beskrevet under vandrenden i Gothersgade.

Vin Med Kant har udeservering og her nyder kunderne godt af en vandkunst, som både fryder øjnene og ørnene, mens de nyder deres købte varer. Hos Vin Med Kant er man ked af, at vandet forsvinder, og er forundret over, at der ingen dialog har været med de handlende i gaden.

En af vandtrapperne er næsten en integreret del af udeserveringen hos Vin med Kant Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN.

“Jeg tænker, at man snart et eller andet sted fra kommunens side må melde rent ud af posen, jeg føler at man spiller et fordækt spil, så vi butiksejere skal tro at der ikke sker noget. Det er da mega træls at man slukker for vandet, den atmosfære det giver i Vendersgade bliver jo ødelagt. Jeg synes det er absurd, det er ikke noget man er blevet spurgt om, det er bare noget der bliver gjort.”, siger Thomas Kruse indehaver af Vin Med Kant.

Thomas Kruse fra Vin med Kant er ked af at butikkerne ikke er blevet hørt. Foto: Fredericia AVISEN

Vandtrapperne forbliver som hvilested med bænke, og vil blive genovervejet tilde økonomiske forhandlinger frem mod 2021.

Springvandet på J.B Nielsens Plads

Det forsømte springvand på J.B Nielsens plads er snart fortid. Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Springvandet på J.B Nielsens Plads er dømt til destruktion, det vil ikke blive revurderet og fjernes. Springvandet skulle skabe liv på den tidligere Borgmestersplads som i dag er en velkendt markedsplads ved krydstogtanløb. Det har dog været i dårlig stand de sidste par år og for Café Efes er det en god nyhed.

Arkiv foto af Camilla, hun er glad for at springvandet på J.B Nielsens plads fjernes. Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN.

“Vi havde hørt om det, og vi er glade for at det fjernes. Det skaber en del larm, og det er ikke blevet vedligeholdt. Vi kan sagtens forestille os, at man kan lave en legeplads i stedet for springvandet”, Camilla Duran fra Efes.

Springvandet ved J.B Nielsens Plads forvinder helt.

Hoved og hale

Består

Springvandet på Rådhuspladsen

Sat på hold uden vand til forhandling i 2021

Obelisk og vandrende gennem Gothersgade

Vandtrapper i Vendersgade

Nedlægges

Springvand og lys på Axletorv

Springvand J.B Nielsens plads

Hvilket springvand vil du savne i bybilledet?

https://www.byensrens.dk/