Branden bliver efterslukket og udslippet er inddæmmet. Det frarådes fortsat at opholde sig i en del af Ringkøbing Fjord.

Siden natten til torsdag har der været brand i en virksomhed på havnen i Hvide Sande. Branden er under kontrol, men der sker stadig en del efterslukning på stedet.

I forbindelse med branden skete der et udslip af det farlige stof jernklorid i Ringkøbing Fjord. Stoffet farver vandet rødt og kan give skader på huden og i værste tilfælde åndenød. Derfor blev badning i Ringkøbing Fjord frarådet.

Badning i lille del af fjorden frarådes fortsat

Der er blevet taget prøver af badevandet i Ringkøbing Fjord i dag. Svaret på prøverne medfører, at det potentielt forurenede område i fjorden er blevet indskrænket. Frem til mandag den 20. september kl. 12.00 frarådes ophold i Ringkøbing Fjord fra Langsand til Beddingsvej og 1000 meter ud fra kysten.

Man kan færdes frit i og omkring Hvide Sande, så længe man respekterer afspærringerne i området, og undlader at bade i det potentielt forurenede område.

Vi udsender ny information mandag den 20. september 2021.

Denne tekst bliver publiceret på tysk hurtigst muligt.