I Fredericia har vi et veteranhjem hvor soldater som har været udsendt kan komme. For nogle veteraner betyder en udsendelse for fædrelandet desværre også ar på sjælen. Vi møder den daglige leder og den frivillige bestyrelsesformand, til en snak om stedet, og det at være frivillig.

Sneen daler ned fra morgenstunden og jeg skal møde Bo Lundgreen på veteranhjemmet kl. 10.00. Da min fornemmelse siger mig at Bo selvfølgelig selv er veteran, kommer jeg på klokkeslettet med militaristisk præcision. Jeg mødte Bo kort i sidste uge og han lovede kage, og han har overholdt aftalen. Et par veteraner støder til i køkkenet og Bo deler rundhåndet ud af kagen. Vi sætter os i et stort forsamlingslokale med sig har Bo, Steffen Zachariassen som er den daglige leder af veteranhjemmet.

Veteraner

Jeg kan mærke, at Steffen har paraderne oppe for vinkelen på mit interview, men min intentioner handler om indsatsen og frivilligheden på veteranhjemmet. Paraderne skyldes seriøsiteten og forståelsen for at være veteran, det får vi hurtigt på plads. En veteran er en soldat, der har været udsendt og for over 90 procent af dem, der har været udsendt, er soldaten kommet hjem uden mén.

Det at være udsendt og komme hjem med mén har mange nuancer.

“Det er de færreste veteraner, der ikke kommer styrket ud af at være udsendt, over 90 procent, de vokser og får ansvar som giver dem selvtillid, man behøver ikke personligt at have oplevet noget ekstremt for at få mén,” siger Steffen.

“Der er eksempler på soldater, der har været udsendt, der har ikke været i nogle hændelser, der ikke blevet skudt, lemlæstet, men alligevel meget belastet af at sidde í en lejr i flere måneder og stadig have ar på sjælen,” fortæller Steffen.

Hver veteran har forskellige oplevelser og grænser, derfor kan man ikke tegne et fælles billede af at specielle episoder giver samme udfald. Veteranhjemmet er for alle veteraner og pårørende.

Veteranhjemmet

Her er åbent døgnet rundt, året rundt 24/7 som man siger. Stedet drives hovedsageligt af en stor del af frivillighed. Bo Lundgreen er frivillig og bestyrelsesformand på veteranhjemmet i Fredericia. Bag sig har den frivillige pensionist 42 års tjeneste i militæret, han sluttede tjenesten af hos Telegrafregiment. Bo Lundgreen har selv været udsendt flere gange, blandt andet i Bosnien i 1993, “det er klart fra Balkan, at man har set flest veteraner med PTSD”, siger Bo. Bo selv har været en af de mange veteraner, som trods alt er vendt hjem fra sine ophold uden mén. Han var også udsendt seks måneder i Afghanistan i den nordlige by Feyzabad, “det var mest stabsarbejde, eskorte tjeneste og bevogtning af hovedkvarter,” siger Bo. Meget af arbejdet bestod i, sammen med de tyske tropper, at bygge kloaker, skoler eller skaffe møbler til skoler.

“Det var et provincial construction team, det gik ud på at finde ud af, hvilket behov lokalbefolkningen havde for at eksistere”, forklarer Bo.

“Det var i den del af krigen, hvor lokalbefolkningen var gode til af briefe, hvis Taliban begyndte at nærme sig eller havde lagt vejsidebomber,” siger den erfarne frivillige Bo.

Det er en god fællesnævner i arbejdet med veteraner, at man selv er veteran. Efter at have lyttet til Bo og Steffen kan jeg godt forstå den fællesnævner. Steffen Zachariassen har været chef for de danske styrker i Kabul i 2005, ligeledes har han besøgt sine soldater i Kosovo, Bosnien, Helman og Kandahar. Så de to herrer jeg besøger i dag er kompetente til at hjælpe andre veteraner.

Veteraner med ar på sjælen

Det er nogle følsomme emner og det er vigtigt igen for den daglige leder at pointere, at arbejdet de udfører er for veteranerne og ikke for militæret, og at der også kommer veteraner, der ikke har brug for hjælp.

“De mennesker der henvender sig her, er typisk folk der ikke har det særligt godt , de kan være i et forløb over nogle år hvor de gradvist har fået det værre,” siger Steffen.

“Det kan være folk der ikke har noget sted at bo, de kan komme med en rygsæk eller en pose eller intet”, “vi har set de hele siger”, siger Bo. For de veteraner der kommer og beder om hjælp kan udfordringerne være meget forskellige, det kan være alt fra at gå med kommunen til, hvis Steffen ikke er her så udlevering af medicin. Veteranhjemmet er ikke et behandlingssted, men de kan vejlede og støtte. “Vi er ikke ansvarlige for, at de tager deres medicin, men det er deres eget frie valg,” siger den daglige leder.

“Den veteran der kommer her for at få støtte i en bred forstand, og vi i bred forstand hjælper veteranen videre, så er den en succes,” siger Steffen. At indsatsen giver værdi for de individer, der kommer på veteranhjemmet er grundlaget for eksistensen af veteranhjemmet, “ellers ville vi ikke være her” konkluderer Steffen

“Veteranerne kommer og beder om hjælp, det er noget man giver tilbage til de soldater, der har behov for hjælp”

Det er ligeledes vigtigt for pårørende, at de gør, hvad de kan for at bakke deres soldat op, både før, under og efter udsendelse. “Konen eller kæresten, der bliver efterladt har masser af se til mens soldaten er væk, børn have osv. Det er en belastning, det glemmer de pårørende ofte, så det er fint, hvis de har overskud til at bakke soldaten op der også” siger Steffen.

Drivkraften for det frivillig arbejde

Glæden ved at hjælpe andre fylder meget hos Bo, han siger “man bliver glad hvis man opdager, at det man siger og gør hjælper et menneske”, “det er faktisk selvom man møder mennesker der har det dårligt så er det berigende.”

“Jeg har respekt for dem, der har det meget dårligt og kommer op, selvom det er en kamp, dem der kæmper dem beundrer jeg meget.”

Bo Lundgreen er ligeledes frivillig og formand for både Røde Kors Fredericia og vores lokale krisecenter for mænd. “Dem der erkender, at de ikke er dem de engang det er beundringsværdigt, det må være svært at komme frem til den konklusion, og leve med det” siger den frivillige ildsjæl Bo og slutter af med, “det er mit frivillige arbejde og jeg får et tæt forhold på godt og ondt, det er folk jeg kommer til at holde af”.

Veteranhjemmet har ca. 40 frivillige, men de kan altid bruge flere. Der er intet krav, at man har været soldat eller veteran, alle kan blive frivillige, hvis man vil gøre en forskel. Man får forskellige uddannelser, herunder konflikthåndtering. Har du lyst til at blive frivillig kan du kontakte Veteranhjemmet på telefonnummer 24879121