1. september vil rådhuset i Vejle summe af liv. 24 glade børn fra 3. klasse på Petersmindeskolen udstiller deres små malede huse, som de har lavet, da de besøgte byggevirksomheden Artus Byg. Borgmester Jens Ejner Christensen åbner udstillingen klokken 8.30

Hvem ved, måske er nogle af de små piger og drenge kommende håndværkere. Hvis de vælger et håndværk, vil de formentlig kunne få job efter endt uddannelse, for i 2025 vil der mangle omkring 15.000 faglærte inden for bygge- og anlægsbranchen.

Artus Byg har adopteret 3C, den gang de hed 1. klasse. Sidste skoleår var klassen på to besøg i virksomheden. Se filmen om elevernes besøg.

– Det er en ny verden, der åbner sig for børnene, når de ser de store maskiner, får en hjelm på hovedet og en malerpensel i hånden. Og når de kommer på besøg, er der nogle børn, der blomstre mere op end dem, der normalt markerer sig, siger Bent Olsen, direktør for Artus Byg.

– Jeg og mine medarbejdere er stolte af vores fag, og hvis vi kan så et frø, som måske engang spirer til overvejelser om en erhvervsuddannelse, vil det glæde mig meget. Jeg kan kun opfordre andre virksomheder til at adoptere en klasse.


Adopterer en skoleklasse

Adoptionerne er et led i Dansk Byggeris Partnerskabsaftaler, som Vejle kommune bakker op om. En virksomhed adopterer skoleklassen og har tæt kontakt hele vejen op gennem skoleforløbet.

– Jeg er glad for samarbejdet. Det er bare anderledes, når undervisningen lægges ud i virksomheden. Her bruger man matematikken i virkeligheden, og her produceres der noget, man kan se og røre ved. På den måde giver undervisningen hjemme i klasselokalet pludselig mere mening, siger regionsformand for Dansk Byggeri, Michael Mathiesen.

For klasselæreren, Malene Lebech er samarbejdet med Artus Byg en del af at opfylde skolereformens intentioner om den åbne skole:

– Eleverne har været meget engagerede, og det er spændende for dem både at se, hvad der foregår og at få lov til at lave noget selv, som de små huse, de har fremstillet og malet.

Fakta om initiativet “Virksomheder adopterer skoleklasser”

Initiativet er bygget op om en ramme, hvor eleverne kommer på minimum to eller flere årlige læringsbesøg hos adoptionsvirksomheden. Læringsbesøgene koordineres via to årlige evaluerings- og planlægningsmøder med virksomheder og klasseansvarlige.

Det hele koordineres af RelationsNetværket, som pt. koordinerer 45 adoptioner med godt 900 elever. Netværket arrangerer cirka 100 læringsbesøg pr. skoleår.

Dansk Byggeri har en virksomhedsbank, hvor skoler i lokalområdet kan finde virksomheder, der vil vise deres fag frem, tage imod erhvervspraktikanter eller have andet samarbejde.