I flere år har politikerne været bekendte med pladsproblemerne på Frederiksodde skole. Pavillonerne ved sundhedshuset har tidligere været i spil som en løsning på problemet, men forvaltningen fejede dengang forslaget af bordet. Men efter at underviserne for nyligt igen bragte pavillonerne frem som en løsningsmodel, blev det en af to muligheder i forhold til en midlertidig løsning på problemerne. I sidste uge var scenen sat i forbindelse med afholdelsen af det første ud af to såkaldte dialogmøder. Allé skolen lagde ramme til dialogmødet, som jeg formoder må være politikernes svar på den inddragende proces vi så længe har efterspurgt.

De inviterede var:

  • Frederiksodde Skoles ledelse og bestyrelse.
  • Ullerup bæk Skoles ledelse og bestyrelse/afdelingsrådet Nørre Allé
  • 10 forældre og 10 medarbejdere fra hver ovenstående skoler samt tillidsrepræsentanter

På dialogmødet deltog flere medlemmer af Børn- og Skoleudvalget.

  • Cecilie Roed Schultz, Enhedslisten
  • Connie Maybrith Jørgensen, Socialistisk Folkeparti
  • Pernelle Jensen, Venstre

Inden der blev åbnet for input, præsenterede kommunens skolechef Magnus Te Pas, de to løsningsforslag med en positiv kommunikativ finte, Bøgeskov skole med de kloge kvadratmeter, som kunne stå klar efter sommerferien, eller en parkeringsplads som skulle byggemodnes og først kunne være klar til pavilloner tidligst om halvandet år. Elevrådet på Frederiksodde skole, mente ikke at nogle af løsningerne var optimale, men beskrev hvilke bekymringer de havde hvis de endte med at afdeling B skulle flytte til Bøgeskov.

  • Bustiden bekymrer dem, da de har udfordringer med at sidde stille i længere tid, hvilket skaber flere konflikter på busturen.
  • Legepatruljen hvor elever fra 3. til 10. klasse er sammen og hvor der store elever fungerer som rollemodeller med stor succes, vil ikke kunne fortsætte. Da afstanden mellem de store og små elever bliver for stor.
  • Hvis beslutningen lander på Bøgeskov, så vil eleverne opleve at skulle skifte skole endnu engang. Nogle elever har gået på 3 skoler før de blev visiteret til Frederiksodde. Elever som vel at mærke har det rigtigt svært ved skifte, de vil få oplevelsen af at skulle starte på en ny skole, med masser af nye ansigter, nye rammer og anden dagstruktur.

Gode og stærke argumenter fra dem som det hele drejer sig om, endda helt i rød tråd med Børne-og ungepolitikken som man formoder at politikerne har tænkt sig at arbejde ud fra samt efterleve. Hele processen bære præg af det eneste hensynstagen er i forhold til Teknik og Miljø, uden skelen til faglige vurderinger fra skolens ledelse eller ansatte, de som er eksperter på vores børns trivsel, læringsmiljø og arbejdsmiljø.

Lad os bare sige det som det er, politikerne har sovet i timen og forvaltningen har kørt enegang henover hovedet på både os alle sammen.  Jeg hæfter mig desuden ved, at et enig udvalg på sidste udvalgsmøde, har stemt for de to løsningsmodeller. Det til trods for at flere udvalgsmedlemmer, havde givet udtryk for at dele samme synspunkt som jeg.

Man kunne i dagspressen tirsdag læse, at Fredericia gør klar til ukrainske flygtningen. De tre udpegede steder er Flydedokken, pavillonerne ved sundhedshuset samt nogle lokaler på Sct. Joseph. Hvis valget falder på pavillonerne, så er Bøgeskov den eneste mulighed som står tilbage af de to løsningsmodeller. Hvilket har været forvaltningens fortrukne mulighed fra start. Jeg sidder med en følelse af, at nu er vi blevet hørt og så gør de det som de hele tiden har haft til hensigt. Jeg ville ønske at vores politikere udviste samme handlekraft overfor vores børn, som de gør i forhold til flygtningene fra Ukraine. Men endnu engang underprioritere man Frederiksoddes børn behov.

Med venlig hilsen

Sune Nørgaard Jakobsen