Hør om stormfloden i 1872, se om du kan styre vandet eller prøv at oversvømme Middelfart via computeranimation. Lige nu kan du blive klogere på havvandsstigninger og stormfloder via eksperimenter i Herman Jensens Anlæg ved havnefronten i Middelfart.

Eksperimenterne er opstillet af Middelfart Kommune for at give et indblik i nogle af de udfordringer, klimaforandringerne forårsager, og er en del af piloprojektet “Havnelaboratoriet – sammen om klimatilpasning”, hvor der arbejdes med at koble kystbeskyttelse sammen med læring, byudvikling og vækst. Piloprojektet er en videreudvikling af projektet “KlimaHavnen”.

– I Middelfart har vi tradition for at lave klimatilpasning, som ikke alene beskytter mod oversvømmelse, men også bidrager til byens liv og kvalitet. Det har vi blandt andet gjort i “KlimaByen”, hvor fokus har været at håndtere regnvandet. Med projektet “KlimaHavnen” tager vi det næste skridt og udvikler en kystbeskyttelse ved havnefronten, som både gør byen robust mod oversvømmelser mange år frem, og som også tilfører havnefronten nye kvaliteter og muligheder for aktiviteter og ophold, siger formand for Teknisk Udvalg, Regitze Tilma.

Læringseksperimentet i Herman Jensens anlæg er målrettet skoleelever, men alle er velkomne. Eksperimenterne vil være at finde i anlægget fra den 24. august og frem til den 12. september. I forbindelse med Klimafolkemødet 2.4. september vil området periodevist være bemandet.

Derfor skal byen beskyttes mod vandet
Risikoen for oversvømmelse ved havnefronten kommer fra det permanent stigende havspejl og fra lejlighedsvise stormfloder og skybrud, som forventes at blive hyppigere i fremtiden. Havnefronten ligger lavere end den øvrige bymidte, og en del af bymidten ligger lavere end havneområdet og de omkringliggende områder. Derfor er havnefronten og dele af bymidten i risiko for oversvømmelse fra Lillebælt, men også fra skybrud, da regnvand strømmer til fra højere beliggende områder.