Formand i Naturpark Lillebælt, John Nyborg, giver her sit bud på hvilken rolle Naturpark Lillebælt skal have i en fremtid der byder på ny marin naturnationalpark i Lillebælt og på en stigende opmærksomhed på at livet i havet har nogle store udfordringer.

– Lillebælt har potentialet til at blive et ligeså verdenskendt naturområde som Yellowstone National Park.

Den ambitiøse melding kommer fra John Nyborg, formand i Naturpark Lillebælt og byrådsmedlem i Fredericia Kommune. Formandskabet går på skift mellem de tre kommuner som samarbejder om naturparken: Fredericia, Kolding og Middelfart. Og i år er det John der er formand.

John har været byrådsmedlem i mange år og har også været ansat i Fredericia Kommune, hvor han stoppede for nyligt. 

– Det har været en træls periode, når man skal sige farvel til en arbejdsplads, hvor man har været i mange år. Men nu er jeg glad for, at der er kommet ro på, så jeg kan fokusere på det politiske arbejde. Det er vigtigt for mig at få Fredericia videre mod en bæredygtig fremtid, og her mener jeg Naturpark Lillebælt har en afgørende rolle. Jeg ser naturparken som en løftestang for vores arbejde med FN’s Verdensmål, som fx Livet i Havet.

John mener, at Naturpark Lillebælts arbejde med havet, som udgør 70 % af naturparken, har været banebrydende og med til, at der nu er et endnu større fokus på havmiljøet. 

– I et projekt som Bælt i Balance, som naturparken er i fuld gang med, skaber vi både stenrev, fiskebørnehaver og krabbefangst, og sammen med dygtige forskere får vi ny viden om effekterne. Samtidig får vi formidlet denne viden gennem nytænkende læringsoplevelser, så der kommer endnu mere fokus, ejerskab og forhåbentlig beskyttelse af vores blå natur. Naturparkens mission er sammen at skabe en naturpark med en natur i balance fyldt med et hav af gode oplevelser. Vi håber meget, at mange vil være med på denne rejse. 

Hvad har naturparken egentlig opnået siden opstart?

– Naturpark Lillebælt har siden opstart i 2018 arbejdet med forbedringer i havmiljøet, med forskning, formidling og friluftsliv, og har bl.a. opnået fondsstøtte på 19,2 mio. kr. til dette arbejde. Vi er klar med en ny plan, som beskriver hvad naturparken skal arbejde med fra 2023-2027. Nu vil vi meget gerne høre folks mening om forslaget – fordi vi alle er sammen om Lillebælt.

Så du mener naturparken giver værdi for borgerne her i området?

– Naturpark Lillebælts arbejde med havet, som udgør 70 % af naturparken, mener jeg har været banebrydende og med til, at der nu er et endnu større fokus på havmiljøet i Lillebælt. Vi har haft Danmarks største naturpark i næsten 5 år, og nu er der kommet endnu mere fokus på Lillebælt. I aftale om finanslov 2022 er partierne fx enige om at styrke naturen og biodiversiteten på havet og gøre viden om havmiljø mere tilgængeligt ved at etablere marine naturnationalparker i Øresund og her hos os i Lillebælt. Det er pga. kommunernes fokus på havet via Naturpark Lillebælt.

Skal vi både have en naturnationalpark og en naturpark her i Lillebælt?

– Vi støtter varmt formålet for en marin naturnationalpark fra aftale-teksten, altså det om at styrke biodiversiteten og gøre viden mere tilgængeligt, og vi er allerede i gang i naturparken. Vi ønsker et tæt samarbejde om havmiljøet uden unødvendig ekstra administration af fx UNESCO-kriterier, og vi så gerne at sekretariaterne placeres på samme sted, så der er lokal forankring. Vi ønsker mere viden, flere data og forskning om havmiljøets tilstand. En marin park skal kun være marin, og den skal fremme et bedre havmiljø.

Hvad gør I for at sikre dette?

– Vi er i tæt dialog med staten via Miljøstyrelsen, Miljøministeriet og Miljøministeren Lea Wermelin, hvor jeg selv har været på besøg. Men lige nu er rammerne for den nye marine naturnationalpark ikke vedtaget. Det drøftes på Christiansborg. Et er sikkert, vi skal fortsætte lokalt i naturparken med flere projekter og indsatser, og så kommer samarbejdet med staten og også flere nabokommuner som en overbygning, som en udvidelse af vores fokus på Lillebælt.

Kan naturparken ikke lave nye regler, så der ikke udledes forurening eller klappes materialer i Lillebælt?

– Naturpark Lillebælt er et samarbejde mellem kommunerne Kolding, Fredericia og Middelfart. Vi laver frivillige samarbejder med borgere, foreninger, erhverv og forskere. Det er vigtigt at forstå rammen for naturparken. Naturparken er samarbejder, men en naturpark kan ikke ændre på lovgivning fx om klapning, havdambrug, muslingeskrab eller udledninger af næringsstoffer til havet. Det er helt fint at debattere fx klapning eller udledning fra landbruget og renseanlæg. Debatten er vigtig for vores fælles fremtid med et sundt havmiljø og glade borgere. Debatten om havmiljøet kan sagtens gå fra os lokale politikere til Folketinget, som kan ændre i reglerne for fx klapning. Men Naturpark Lillebælt kan ikke ændre lovgivning, det er udenfor rammen for Danske Naturparker, som vi er en del af.

Men så vil mange nok tænke, hvad kan vi så bruge Naturpark Lillebælt til?

– Vi viser, at vi gør noget, at vi lokalt vil gøre noget for Lillebælt. Vi laver forbedring af levesteder, og vi laver formidling om havmiljøet, som igen skaber en øget bevidsthed om værdierne og et fokus på, at vi skal passe på disse værdier. Naturparkens mission er sammen at skabe en naturpark med en natur i balance fyldt med et hav af gode oplevelser. Vores område rummer unikke oplevelser, som vi skal fortælle om både for jer der bor her, for nye borgere og for besøgende. Vi håber meget, at mange vil være med på denne rejse. Jeg tror på, at vi kan udvikle dette område til at blive et ligeså verdenskendt naturområde som fx Yellowstone, hvis vi arbejder sammen både i kommuner, stat, borgere, foreninger og erhverv. Det vil skabe vækst og arbejdspladser, men det kommer kun hvis vi tager vare på grundlaget for bosætning og besøg, og det er vores natur, vores fantastiske hav og kyst.