Når Fredericia Sygehus lukker i 2016 skal bygningerne bruges til noget andet, men hvad? Fredericia kommune vil gerne overtage bygningerne og har – efter Fredericia Dagblads oplysninger – allerede en forhandling i gang med regionen.

  • Vi holder på mandag et temamøde om sygehusets fremtid, og der skal vi blandt andet drøfte, hvilket indhold vi kan se muligheder i, og hvilke betingelser, vi mener, bør opfyldes, udtaler borgmester Jacob Bjerregaard til Fredericia Dagblad.

Fredericia Kommune købte sidste år Bülows Kaserne for 32 millioner, da man vil skabe et nyt uddannelsescampus på den 16.400 kvm store kaserne i Fredericia. Et uddannelsescampus, der stadig er på tegnebrættet.

Hvad købsprisen bliver for sygehuset, er endnu uvist. En købsaftale skal forelægges og godkendes af Regionsrådet.