Hvis du arbejder i en virksomhed, hvor en leder er blevet pålagt en konkurskarantæne, kan det være, at du undrer dig over, hvad dette har af betydning for dig. Udefra er det nemlig ikke altid let at sige, om en konkurskarantæne i virkeligheden er en fordel eller en ulempe. I denne artikel forsøger vi at gøre dig klogere.

Hvad er en konkurskarantæne?

For at få et greb om, hvad en konkurskarantæne har af betydning for en virksomhed, er det naturligvis nødvendigt at vide, hvad en konkurskarantæne er. Ved at forstå idéen bag en konkurskarantæne, bliver det garanteret også mere tydeligt for dig, om det er en fordel eller en ulempe i den virksomhed, som du arbejder i.

En konkurskarantæne kan blive pålagt personer, der sidder i ledelsen i aktieselskaber eller anpartsselskaber. For at en konkurskarantæne kan komme på tale, skal selskabet være konkursramt, og personen skal have gjort sig skyldig i grov uforsvarlig forretningsførelse.

Bliver en person pålagt konkurskarantæne, betyder dette, at den pågældende person ikke må sidde i ledelsen i en given periode. Personen må stadig gerne fungere som ejer af selskabet, og må også gerne have et job i virksomheden – bare ikke som leder!

Konkurskarantæne; en ny direktør skal hurtigt findes

Alle ledelsesmedlemmer i virksomheden kan blive pålagt en konkurskarantæne. Har direktøren af virksomheden fået forbud mod at sidde i ledelsen, er det dog vigtigt, at stillingen hurtigt bliver genbesat. At være ansat i en virksomhed uden direktør kan nemlig være en meget uheldig situation at stå i.

En virksomhed skal have en registreret direktør. Er der ikke en registreret direktør, kan det i værste fald føre til tvangsopløsning af virksomheden. Derfor kan en konkurskarantæne i dette tilfælde have store konsekvenser for dig.

Virksomhedens fremtid afhænger således af, om der kan findes en ny direktør. Bliver der ikke fundet en ny direktør, har den tidligere direktørs konkurskarantæne sandsynligvis givet virksomheden dødsstødet.

En konkurskarantæne kan også ses fra en mere positiv side

Er du medarbejder i en konkursramt virksomhed, kan det være, at du i forvejen er bekymret for virksomhedens overlevelse. I dette tilfælde er en konkurskarantæne måske ikke så skidt endda.

For at en person bliver pålagt en konkurskarantæne, skal der nemlig være tale om grov uforsvarlig forretningsførelse. Må denne person ikke længere sidde i ledelsen, betyder det, at der bliver plads til, at en anden person kan besætte denne post.

I dette tilfælde kan man gøre sig forhåbninger om, at der bliver tale om en mere ansvarlig form for forretningsførelse. Således kan det i visse tilfælde være, at en konkurskarantæne er det, der skal til for at få virksomheden på rette kurs.

Er der tale om grov uforsvarlig forretningsførelse?

Som ansat kan det være en fordel at vide, hvornår der i virkeligheden er tale om grov uforsvarlig forretningsførelse. På den måde kan du nemlig vide, om der er risiko for, at dine ledere bliver pålagt en konkurskarantæne.

Grov uforsvarlig forretningsførelse kan blandt andet vise sig som manglende betaling af moms og A-skat eller manglende bogføring. Grov uforsvarlig forretningsførelse kan desuden være, hvis driften af virksomheden fortsætter efter håbløshedstidspunktet.

En virksomhed, der er på vej mod konkurs, vil nemlig på et tidspunkt nå et håbløshedstidspunkt. Dette er tidspunktet, hvor ledelsen bør indse, at det ikke er forsvarligt at fortsætte driften i virksomheden. Det kan for eksempel være, hvis det ikke længere er muligt at betale kreditorer.