Danmarks Statistik kortlægger i ny analyse systematiske sæsonudsving på boligmarkedet. Analysen viser, at udsvingene i salget også smitter af på priserne.

Der er sæsonudsving på det danske boligmarked for enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse, både hvad angår deres pris, og hvor mange boliger der sælges.

Boligsalget af ejerlejligheder og enfamiliehuse er størst i forårsmånederne (2. kvartal) og mindst i vintermånederne (4. kvartal). Boligpriserne har samme sæsonmønster, men med mindre relative udsving.

”Svingningerne i boligpriserne betyder, at man kan beregne en hypotetisk besparelse ved at købe i 4. kvartal fremfor 2. kvartal, som er på ca. 18.000 kr. pr. million for enfamiliehuse og ejerlejligheder,” forklarer fuldmægtig i Danmarks Statistik Jakob Holmgaard.

For sommerhusene gælder, at priserne er højest i sommermånederne, som udgør 3. kvartal og lavest i vinter/forårsmånederne i 1. kvartal. 

”For sommerhuse er sæsonsvingningerne i priser endnu større,” forklarer fuldmægtig Jakob Holmgaard.

”Prisspændet mellem det dyreste og billigste kvartal er for sommerhusene 36.000 kr. pr. million, som sommerhuset koster. ”

Læs hele analysen her.

www.eventc.dk

Leave a Reply