Onsdag den 3. juni får Fredericia Kommune besøg af en lille hollandsk delegation, som skal på besøg på Hannerup Pleje og Rehabiliteringscenter og GenoptræningsCentret.  De hollandske gæster er ledere og chefer fra plejecentre, hjemmepleje, kommuner og forsikringsselskaber.

Under besøget vil den hollandske delegation blive præsenteret for Fredericia Kommunes aktive tilgang til ældre borgere i ”Længst Muligt I Eget Liv”, og de skal høre om, hvordan Pleje og Sundhed samarbejder omkring borgerne, som er på ophold i Hannerup Pleje og Rehabiliteringscenter, herunder døgnrehabilitering og aflastningspladserne.

Ledere og medarbejdere fra GenoptræningsCentret præsenterer, hvordan Fredericia Kommune arbejder med tidlige forebyggende indsatser på ældreområdet, og hvordan genoptræning foregår i forbindelse med døgnrehabilitering og ambulante forløb på GenoptræningsCentret eller i borgernes hjem.

  • I 2008 startede Fredericia Kommune med Længst Muligt I Eget Liv, og her 7 år senere er der stadig stor interesse fra Europa på at lade sig inspirere af Fredericiamodellen, hvilket vi selvfølgelig er stolte af, oplyser Fredericia Kommune.