Der arbejdes i disse måneder på højttryk på en række trafikknudepunkter i Fredericia, og som både politikere og embedsværk har fortalt til Fredericia Avisens læsere – så bliver det bedre i sidste ende. De sidste dage har vi modtaget flere henvendelser på strækningen mellem Snaremosevej og Jernbanegade, derfor spurgte vi Fredericia Kommune, hvordan arbejdet skrider frem.

“Planen er helt afhængig af vejret, og der kan derfor opstå forskydninger i nedenstående. I denne uge pågår arbejdet med etablering af nye vejbrønde, samt forberedelse til ny kantsten på strækningen mellem Røde Banke og Vestre Ringvej. Dette arbejde strækker sig ud i det inderste kørespor, og er det, som i øjeblikket skaber kø på Strandvejen. Da arbejdet strækker sig ud i inderste kørespor som flere steder er gravet op, er det af samme grund ikke muligt at flytte afspærringen ind og åbne det inderste spor, når der ikke foregå arbejder på strækningen,” fortæller Civilingeniør Tina Dinesen fra Vej og Park i Fredericia Kommune.

De kommende uger

“Vi forventer at være klar til at støbe kantsten i uge 6 og uge 7, såfremt vejret tillader det, og herefter at kunne udlægge asfalt i uge 8 og uge 9, hvorfor det omkring uge 10 forventes muligt at åbne resten af strækningen for cyklister. Herefter vil der foregå arbejde med signalmaster i krydsene på strækningen. Dette forventer vi kun give mindre punktlukninger, og afspærring i mindre omfang end det nuværende,” fortsætter Tina Dinesen og slutter:

“Vi forventer at åbne cykelstien fra IBC til Røde Banke i løbet af ugen, og cyklisterne skal fra Røde Banke til Holstensvej køre på den midlertidige dobbeltrettede cykelsti i den vestlige side af krydset – ligesom det foregår nu. Alt det asfalt som er udlagt på cykelstier, og langs med kantsten og vejbrønde på de strækninger som er åben for trafik, er det vi kalder bærelaget – det er noget mere ujævnt end det endelige slidlag, som først udlægges i april/maj, når temperaturen tillader det. Det ujævne asfaltlag forsvinder dermed, når de sidste 2,5 cm slidlag udlægges.”