Med en donation fra Tre-Fors Værdipulje på 100.000 kr. og med tilskud fra Fredericia Kommune på 175.000 kr. er Madsbyparkens drøm en ny oplevelsesbro kommet et kæmpe skridt videre.  De resterende midler håber legeparken at kunne realisere gennem yderligere sponsorater, egenfinansiering og igennem Crowdfunding, hvor lokale firmaer og parkens mange glade brugere opfordres til at bidrage med et mindre beløb.

Kom til kaffemøde og hør om Oplevelsesbroen.

Vi har delt visitkort ud og lavet en minimodel af Oplevelsesbroen, som man kan se i legeparken. Nu vil vi gerne invitere indenfor og fortælle lidt mere om projektet og planerne med den nye bro”, fortæller Kim Ekstrøm, souschef i Madsby Legepark.

Mødet foregår onsdag den 20. maj fra kl. 19.00 – 20.30 i Hus 3 i Madsby Legepark, hvor der vil være kaffe, the og kage.

På mødet kan du høre daglig leder Poul Bang Nielsen og souschef Kim Ekstrøm fra legeparken fortælle mere om planerne med den nye bro, om Crowdfunding-projektet bag den og se, hvor broen skal ligge.

Bliv brobygger

Med Crowdfunding kan der doneres små og lidt større beløb, og det er håbet, at der på den måde kan skabes et ejerskab for broen. Som tak for hjælpen giver Legeparken en modydelse, som du kan læse mere om på siden.

Bliver projektet ikke fuldt finansieret senest den 30. november 2015 tilbagebetales de beløb, som man har doneret via projektets konto med tak for lån.

Læs mere om projektet og donation på www.madsbylegepark.dk

Om Oplevelsesbroen

  • Oplevelsesbroen er et samarbejdsprojekt mellem Madsby Legepark, som projektejer, flere fonde og lokalt engagement.
  • Oplevelsesbroen er inspireret af den Gl. Lillebæltsbro og den nye attraktion Bridgewalking – bare i børnehøjde.
  • Ideen er, at broen får indbygget nogle sensorer, der f.eks. måler om man løber lige så hurtigt som en hare, ræv eller nogle af de andre dyr, der hører til i den danske natur eller måske taler eller lyser op, når man bevæger sig på den.
  • MadsbyParken er en offentlig park, der forvaltes af Fredericia Idrætscenter og Madsby Legepark. Parken bruges som et rekreativt område og er et yndet udflugtsmål for daginstitutioner og foreninger. Parken bruges flittigt af både hundeluftere og fritidsløbere, og der spilles bold på banerne, som hvert år huser større arrangementer.