Søger du om ændring af et fastsat børnebidrag, vil det koste dig et gebyr på 2.800 kr. Det finder vi i SF er ganske urimeligt.

Jeg mødte en kvinde der fortalte mig, at hun havde forsøgt at søge forhøjelse af  børnebidrag, da bidraget var blevet fastsat til laveste sats for ca. 10 år siden i forbindelse med hendes og ægtefællens skilsmisse. Grunden var, at hendes tidligere ægtefælle dengang beløbet blev fastsat, var lavtlønnet. Igennem de 10 år er den tidligere ægtefælles indkomst steget betydeligt, grundet hans avancement til en ledende stilling. Kvinden mente derfor, at det ville være rimeligt, hvis den tidligere ægtefælles bidragtil parrets to børn blev forhøjet. Dette ville også gavne børnene, så de får råd til at tage på ferie som andre børn, forklarede moderen, der i øvrigt lever af overførselsindkomst. Hun måtte derfor stoppe ansøgningen, da hun ikke havde 2800 kr.

Jeg blev noget harm over at høre om det høje gebyr, hvorfor jeg kontaktede SF’s folketingsmedlem Karina Lorentzen Dehnhardt . Hun bad mig skrive et brev til hende, hvor jeg forklarede sagens sammenhæng. Karina Lorentzen Dehnhardt ville så formidle det videre til Social- og Indenrigsministeriet.

Jeg har nu modtaget følgende svar: Social- og indenrigsministeriet oplyser, ”at gebyret for at søge om ændring af et børnebidrag fastsættes sådan, at der opnås fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet med sagsbehandlingen i Familieretshuset. … Gebyret blev indført i 2012 som led i omorganiseringen af de daværende statsforvaltninger. Tanken bag gebyret er, at det skal virke adfærdsregulerende, sådan at Familieretshuset undgår bagatelsager og ansøgninger med et chikanøst formål m.v.”

Jeg må sige, at jeg er rystet! Tidligere var der ikke gebyr. De daværende Statsforvaltningers omkostninger blev dækket over skatten, som anden offentlig forvaltning og vi betaler jo alle skat, hvorfor skal man så betale ekstra – og så stort et beløb på 2800 kr. – blot for at søge forhøjelse af børnebidrag.

Man må også sige, at hensigten med at begrænse ansøgningerne vender den tunge ende nedad. De der har et reelt behov for forhøjelse, har ikke råd til at søge, og de der har midler nok ønsker højest sandsynlig ikke at søge.

Karina Lorentzen Dehnhardt er nu gået direkte til Social- og indenrigsminister Astrid Krag, for at høre hendes mening og om muligt at få nedsat gebyret, så vi venter spændt på om der dog ikke skulle komme noget positivt ud af det, så de med små indtægter får råd til at søge et bidrag som de ofte er berettiget til.

Birgitte Moos Laursen

Bestyrelsesmedlem i SF Fredericia

Skriv et svar