Højeste dagpengesats udgjorde 54 pct. af medianlønnen ekskl. pension i 2018. For nogle arbejdsfunktioner udgjorde dagpengesatsen under 40 pct. af medianlønnen, mens den for andre svarede til over 70 pct.

Højeste dagpengesats var 18.633 kr. om måneden i 2018. Medianen af månedsløn for fastlønnede ekskl. pension, personalegoder og uregelmæssige betalinger i lønstatistikken var til sammenligning 34.547 kr. Dermed svarede højeste dagpengesats til 54 pct. af medianlønnen i 2018. Det viser en særkørsel fra Danmarks Statistik.

Der er imidlertid stor forskel mellem arbejdsfunktioner på, hvor stor en andel af medianlønnen dagpengene svarer til. Blandt læger og ingeniører udgjorde dagpengesatsen således henholdsvis 33 pct. og 38 pct., mens den for kasseassistenter i butikker svarede til 84 pct. af medianlønnen. 

“Opgørelsen på arbejdsfunktioner synliggør, at dagpengesatsen for nogle arbejdsfunktioner kun kompenserer for en lille del af lønnen,” siger Christian Törnfelt, fuldmægtig i Danmarks Statistik.

“Opgørelsen indikerer også, at kun et fåtal af lønmodtagerne ville blive kompenseret med 90 pct. af lønnen, hvis de overgik til at modtage dagpenge,” tilføjer Christian Törnfelt med henvisning til, at man som fuldtidsforsikret dagpengemodtager kan modtage op til 90 pct. af lønnen, men ikke mere end dagpengeloftet på 18.633 kr. om måneden.

I denne opgørelse er lønmodtagerne opdelt på 119 arbejdsfunktioner. Du kan se, hvor stor en del af lønnen dagpengesatsen svarer til i dette regneark.

Kilde. Danmarks Statistik, særkørsel på baggrund af lønstatistikken
Anm.: Figuren viser 16 af i alt 119 arbejdsfunktioner. De 16 arbejdsfunktioner er valgt, så både den med højest og lavest medianløn er med, og så flere forskellige jobtyper fremgår af figuren. Du kan se, hvor stor en del af lønnen dagpengesatsen svarer til i alle 119 arbejdsfunktioner i dette regneark. Se afgrænsning af lønnen nederst i artiklen. 

I få arbejdsfunktioner svarer dagpengesatsen til mindre end halvdelen af medianlønnen

I 37 af de 119 arbejdsfunktioner svarer dagpengene til mere end 60 pct. af medianlønnen, mens den udgør mere end halvdelen af medianlønnen i 84 af arbejdsfunktionerne. Det betyder samtidig, at dagpengesatsen i 35 arbejdsfunktioner er mindre end halvdelen af medianlønnen.

Løn i denne artikel

I denne artikel er lønnen opgjort som standardberegnet månedsløn uden pension, personalegoder og uregelmæssige betalinger, men inkl. genetillæg. Medianlønnen er udelukkende beregnet for fastlønnede lønmodtagergrupper (ekskl. unge og elever). Månedslønnen udgør løn for 160,33 timer.

Inkluderer man pension, personalegoder og uregelmæssig betalinger bliver medianlønnen 40.490 kr. pr. måned eller 17 pct. mere end månedslønnen i denne opgørelse.

I artiklen er medianen og ikke gennemsnittet brugt som reference. Det skyldes, at få personer med meget høje lønninger trækker gennemsnittet væsentligt op i nogle arbejdsfunktioner, hvorfor medianen er et bedre udtryk for, hvad det store flertal af lønmodtagere inden for en arbejdsfunktion tjener.

Se lønnen fordelt på arbejdsfunktioner i Statistikbanken.
Se mere om lønbegreberne i Statistikdokumentationen.

http://fredericiateater.poweredbyintegra.dk/oversigt.aspx?filmid=203&forestillingid=&internetserial=&webkode=&err=&

Skriv et svar