Forside Fredericia Høj trivsel vinder over mobning, ensomhed og røg i folkeskolerne i Middelfart...

Høj trivsel vinder over mobning, ensomhed og røg i folkeskolerne i Middelfart Kommune

DEL

SKOLESUNDHEDSPROFILER: 95 % af eleverne i folkeskolerne i Middelfart Kommune har det godt eller rigtig godt – både i skolen og hjemme. Langt størstedelen af eleverne føler sig som del af fællesskabet og færre børn og unge føler sig ensomme og mobbet, viser den årlige sundhedsprofilundersøgelse.

Skolesundhedsprofilerne er den årlige trivselsmåling blandt børn og unge i Middelfart Kommunes folkeskoler. Undersøgelsen er et værdifuldt værktøj, som giver et indblik i børnenes sundhed og trivsel. Resultaterne viser igen i år, at eleverne i høj grad trives og har det godt, takket være de seneste års fokus og indsats på deres trivsel i skolen.

Det glæder borgmester Johannes Lundsfryd Jensen:

– Det gode børneliv handler om at have det godt med sig selv og andre. Derfor er de nye resultater en rigtig god pejling på, at arbejdet med trivsel rykker noget. Skolernes indsats for at fremme trivslen og fællesskabet virker, til glæde for vores skolebørn og deres familier.

Farvel til ensomhed, røg og alkohol

Undersøgelsen bygger på mange forskellige spørgsmål om trivsel og sundhed. Disse to områder er valgt med baggrund i et sammenfald af udviklingstendenser, målsætninger og samarbejde mellem børne- og ungeområdet og social og sundhedsområdet. Resultatet for Middelfart Kommune viser, at det lykkedes skolerne at forbedre trivslen, så færre føler sig mobbet og ensomme, og også at færre unge ryger.

Skoleudvalgsformand Jens Bacher Mogensen fortæller:

– De seneste år har vi haft stort fokus på faglig og social trivsel, så alle børn kan føle, at de er en del af et fællesskab. Nu kan vi se effekten: Langt færre unge føler sig mobbet, 95 % har aldrig prøvet at ryge, og 90 % af de unge drikker maksimalt alkohol en gang måneden. Det viser, at vores indsatsområder har en positiv indvirkning på vores unge. Som udvalgsformand, er jeg stolt over den indsats som skolerne har ydet for at fremme elevernes trivsel og sundhed. Det er yderst positivt.

Middelfart Kommunes skolesundhedsprofiler er nu gennemført for 3. år i træk og er et supplement til de nationale trivselsmålinger som Undervisningsministeriet gennemfører.

Skolesundhedsprofilerne er også et vigtigt redskab i den tidlige indsats, da resultaterne for 0. og 8. klasse kommer kommunens sundhedsplejersker til gode helt ned på individniveau. Det er et godt redskab i samarbejdet med forældrene, og giver et godt overblik i forhold til at identificere udfordringer og problematikker for barnet.

Fakta om arbejdet med trivsel i Middelfart Kommunes skoler:
Trivslen blandt børn og unge er et stort fokusområde i Middelfart Kommune, og nogen af de mange konkrete tiltag er:

– ‘Trivsel på Tværs’ – en handleguide, som er i godt i gang ude i daginstitutionerne og på skolerne.  Gennem denne forpligter fagpersonerne sig til at få flere perspektiver på det enkelte barns læring og trivsel. Der er igangsat en kampagne efter sommerferien med bl.a. små tegnefilm, der viser, hvordan vi arbejder med trivsel.

– Skolernes sundhedsprofiler på 0.-,4.- og 8. klassetrin. Herudover er der iværksat en udvidet indsats på 4. klassetrin. Det betyder en større mulighed for at opspore børn i mistrivsel på et i forvejen sårbart tidspunkt i barnets liv, og iværksætte konkrete handlinger derpå.

– Derudover er der tværkommunalt samarbejde omkring fravær, som skal håndtere social og psykisk mistrivsel hos børn og unge.

Læs mere om Trivsel på Tværs – Middelfart Kommunes arbejde med trivsel blandt børn og unge på: http://trivsel.middelfart.dk/

DEL