Forside Sport HK Ultras indkalder til generalforsamling

HK Ultras indkalder til generalforsamling

DEL
Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Fredericia Håndboldklubs fanklub, HK Ultras, har indkaldt til ordinær generalforsamling.

Tirsdag d. 5. marts afholder HK Ultras Generalforsamling på Egumvej 53 i mødelokalet på 1. sal klokken 19:00.

Dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent 
2. Stemmetæller 
3. Årsberetning 
4. Regnskab
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse 

På valg er:

Stephan Gjødsbøl-Ravnborg (villig til genvalg)
Margrethe Bjerrum (villig til genvalg)

7. Valg af suppleanter 
8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen finder sted. De indkomne forslag kan rekvireres fra fanklubben 4 dage før generalforsamlingen. Samtlige, der har været medlem i mindst 3 måneder og er juridisk myndige, har stemmeret på generalforsamlingen. Fuldmagter skal godkendes af generalforsamlingens dirigent. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. Ændring af vedtægter kræver mindst 2/3-dels flertal.

http://www.lecture.dk/kommende-arrangementer/
Annonce. Køb billetter – klik på annoncen
DEL