Omprioriteringsbidragets likvidering er en sejr for det kommunale selvstyre, men derudover er økonomiaftalen for kommunerne så stram, at det ikke kan undgå at påvirke den borgernære velfærd, lyder det fra HK Kommunal, der advarer mod uheldige konsekvenser af besparelser på administrationen.

Borgere og virksomheder kan med den nye kommuneaftale for 2017 se frem til forringelser i den borgernære velfærd, og aftalen hindrer desværre ikke fyringer i kommunerne. Sådan lyder vurderingen fra HK Kommunals formand Bodil Otto.

Eneste lyspunkt i aftalen er, at det er lykkedes at få afskaffet det forkætrede omprioriteringsbidrag fra 2018, noget HK Kommunal har arbejdet for sammen med en række andre faglige organisationer for kommunalt ansatte.

– Omprioriteringsbidraget har været en konstruktion, der har været helt i skoven. Fra 2018 bliver dette bidrag afløst af et såkaldt moderniseringsprogram, men facit er, at regeringen og KL stadig går på en vej, der betyder nedskæringer i den nære borgerservice. Det er jo den service, der er så afgørende for, at borgere og virksomheder kan præstere optimalt til gavn for væksten i landet, siger Bodil Otto.

I kommuneaftalen indgår en besparelse på 0,3 milliarder kroner på den kommunale administration i 2017. Besparelsen er ikke nærmere konkretiseret, men den vil kunne koste op mod 700 HK-stillinger, vurderer Bodil Otto.

– Det er værd at huske, at langt hovedparten af det arbejde, der kaldes administrativt, har at gøre med meget jordnære ydelser som miljøgodkendelser, fødevarekontrol, sociale ydelser, jobindsats, tandpleje og udsatte børn. Hvis de områder bliver yderligere udsultet, vil det få alvorlige konsekvenser for såvel borgere som virksomheder, fastslår Bodil Otto.

Hun tilføjer, at andre faggrupper som lærere og pædagoger klager over, at de er overbebyrdet med administration, som stjæler deres arbejdstid.

– Besparelser på administrationen får jo ikke de administrative opgaver til at forsvinde. Det betyder bare, at andre faggrupper skal bebyrdes med mere administration, hvilket tager tid fra deres kerneopgaver. En effektiv administration gavner jo også vores virksomheder, siger HK Kommunal-formanden og fortsætter:

– Tag nu for eksempel vores erhvervsklima. Her har Verdensbankens rapport, ’Doing Business 2016’ netop rangeret det danske erhvervsklima som det tredje bedste i verden. Det handler blandt andet om, at offentlige procedurer som tid og omkostninger ved etablering af ny virksomhed, indhentning af byggetilladelser og tinglysning er i top.

Bodil Otto understreger, at vores adgang til ydelser som omsorg, undervisning og sundhed tiltrækker virksomheder til Danmark, der stadig kan bryste sig af at have en ukorrupt, professionelt og effektivt drevet offentlig sektor.

(Kilde: PM )