Unge under uddannelse har ikke krav på ligeløn. Det har Højesteret afgjort i sag om forskelsbehandling. HK Handel mener fortsat, der er tale om ulovlig diskrimination og overvejer at gå til EU med sagen.

– Vi er dybt uenige i afgørelsen og mener, at den er i strid med forskelsbehandlingsloven og det bagvedliggende EU-direktiv, siger faglig chef i HK Handel, Kim Jensen.

Sagen handler om et medlem af HK Handel, der har været ansat i Cirkel K (tidligere Statoil). Medlemmet blev i sin tid ansat som ungarbejder (under 18 år). Efter gymnasiet blev han i en periode ansat som salgsassistent med fuld løn og tillæg efter overenskomsten for ufaglærte. Da medlemmet efterfølgende begyndte på en uddannelse, blev hans tillæg for arbejde på ubekvemme tidspunkter reduceret til det halve. Samtidig mistede medlemmet et særligt servicestationstillæg.

Højesteret har i dag (16. juni 2016) stadfæstet Sø- og Handelsrettens afgørelse fra 18. juni 2015, der ikke gav HK Handel medhold.

– Vi mener, at der er tale om ulovlig diskrimination, når man reducerer en gruppe medarbejderes løn, alene fordi de er mellem 18 og 25 år og under uddannelse. Vi er skuffede over, at Højesteret ikke på anmodning har sendt sagen omkring EU-domstolen, siger Kim Jensen.

HK Handel har, siden forskelsbehandlingsloven blev implementeret i Danmark i 2004 gjort BOA (Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening) opmærksom på, at bestemmelsen i overenskomsten om ”unge under uddannelse” er i strid med forskelsbehandlingsloven.

– Vi overvejer nu, om vi skal sende sagen videre til Menneskerettighedsdomstolen, eller om vi skal bede EU-kommissionen om at kigge på sagen, siger Kim Jensen.