Jobcentrene får ifølge den netop indgåede trepartsaftale en fremtrædende rolle som murbrækkere for at få flygtninge i job. HK Kommunal appellerer til parterne om fremover at sikre økonomien i jobindsatsen.

– 75 millioner kroner over to år til de i forvejen hårdt pressede jobcentre er godt nok lige i underkanten, når jobcentrene ifølge den i øvrigt udmærkede trepartsaftale bliver pålagt nye og ekstraordinære opgaver for at få flygtninge i arbejde. Sådan lyder det fra HK Kommunals næstformand, Mads Samsing, der repræsenterer hovedparten af de ansatte på landets jobcentre.

Mads Samsing henviser til, at den netop indgåede topartsaftale betyder, at jobcentrene får tilført 25 millioner kroner i år og 50 millioner kroner i 2017 til at styrke flygtningeindsatsen.

HK Kommunals næstformand peger på, at 75 millioner kroner over to år vil betyde færre ressourcer til jobindsatsen, når der tages højde for den samlede kommuneøkonomi og den fra trepartsaftalen planlagte stigning i jobcentrenes aktiviteter.

– Vi står jo i en situation, hvor den kommunale økonomi ud over flygtningeudfordringen er gevaldigt presset. Blandt andet af omprioriteringsbidraget, der i hvert fald i år og igen efter 2017, som det ser ud nu, vil trække 2,4 milliarder kroner ud af den kommunale aktivitet, siger Mads Samsing.

Dertil kommer, at det ifølge Mads Samsing ikke er gratis, når jobcentrene som led i trepartsaftalen nu skal iværksætte en ekstraordinær indsats, hvor jobcentrene er opsøgende og skal samarbejde på tværs af kommunegrænser samtidig med, at de skal hjælpe med at matche flygtningene i integrationsprogrammet.

– Alt i alt forudser vi i HK Kommunal, at jobcentrene vil komme til at fungere med et efterslæb på personaleressourcer, der desværre direkte kan underminere nogle af intentionerne i trepartsaftalen. Vi vil derfor appellere til, at man senest ved de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL får gjort noget alvorligt ved denne ubalance, slutter HK Kommunals næstformand.