165 betjente kommer nu tilbage til arbejdet i politikredsene, og politiskolen skal optage politielever hurtigere. Det er nogle af de tiltag, som justitsminister Søren Pind fremlagde i dag. Der vil fortsat være brug for, at kredsene prioriterer opgaverne, sagde justitsministeren i dag i en tale til eleverne på Politiskolen.

Dansk politi står over for store udfordringer i lyset af det forhøjede terrorberedskab og den forstærkede indsats ved grænserne.

Derfor mødtes justitsminister Søren Pind i dag med partierne bag forliget om politiets økonomi for at drøfte håndteringen af de nuværende udfordringer. Samlet set kan 165 politifolk komme tilbage til deres politikredse fra grænsen gennem følgende tiltag:

• Politiet skruer ned på antallet af betjente ved grænsen. Det lave aktivitetsniveau ved grænsen gør, at politiet vurderer, at man kan skrue ned med 40 årsværk. Hvis det bliver nødvendigt, kan man skrue op igen.

• Hjemmeværnet skal bistå politiet i forbindelse med grænsekontrollen. Hjemmeværnet vil være under politiets ansvar og ledelse, og Hjemmeværnet vil gennemføre et målrettet uddannelsesprogram i regi af politiskolen. Samlet vil Hjemmeværnet kunne aflaste politiet med 125 årsværk.

• Der skal optages endnu flere elever på Politiskolen. Med politiforliget aftalte partierne at øge optaget til 552. Det er 168 studerende mere end de normale 384 studerende. Nu fremrykker man optag fra 2017 til 2016, så der i 2016 optages det maksimale antal på 600 elever. Altså 216 studerende udover det normale.

• Betjente skal bruge tiden på reelt politiarbejde. Derfor er det besluttet, at betjente fremover blandt andet ikke skal lave fartkontroller i ATK-vognene. Den opgave skal varetages af personer med andre uddannelser. Samtidig vil politiet fremadrettet bruge private aktører til kostertransport og overveje, om også denne mulighed kan bruges andre steder.

Senere på dagen besøgte justitsministeren Politiskolen i Brøndby, hvor han i en tale til skolens elever bl.a. fortalte om de løsninger, man har fundet sammen med Rigspolitiet.

Læs ministerens tale her.