Ifølge SFI er antallet af unge hjemløse steget kraftigt de senere år. Det er det, jeg også oplever i Fredericia, hvor jeg de sidste 7 år har været bisidder for mange udsatte unge.

Jeg oplever, at grunden til, at mange unge bliver hjemløse i Fredericia, skyldes manglende kommunal hjælp i tide og manglende anerkendelse af og forståelse for deres psykiske lidelser.

Jeg har to tilfælde, hvor alvorlige psykiske lidelser, ikke bliver taget alvorlig i kommunen på trods af lægelige udredninger og advarsler om, at disse unge ikke kan klare sig selv eller klare sig på arbejdsmarkedet, alligevel mener kommunen det modsatte, og tvinger unge på kontanthjælp i praktikker og lign. som de ikke kan klare.

Når disse unge så ikke kan honorere kommunens krav, så trækker kommunen dem i kontanthjælp, så de hverken kan betale husleje eller få mad. På trods af alvorlig psykisk sygdom så lader kommunen dem sejle deres egen sø.

Det er uanstændigt, når jeg samtidig kan læse, at Fredericia Kommune har skaffet lejligheder til 87 asylansøgere. Politikere er så bange for konventionerne, når det gælder asylansøgere, men danskerne tager man ikke hånd om, fordi dem er der ingen prestige i.

Hvis en asylansøger bliver behandlet ligeså usselt som vores egne psykisk syge unge mennesker, så er det på forsiden af alle landets aviser, og advokater står i kø, for at tage hånd om disse mennesker. Det kunne være dejligt, hvis det samme var tilfælde for den gruppe af unge danskere, som bare vokser og vokser, uden nogen reagerer.

Karen Møberg
Blåhøj 12
Fredericia