Det er nu, der skal sættes ind, hvis du endnu ikke har studieboligen på plads og skal i gang med en ungdomsuddannelse eller et nyt studie efter sommerferien. Der er endnu ledige lejemål blandt de ungdoms- og studieboliger, der administreres af Domea.

  • Når man har forladt forældrebasen eller starter forfra på et nyt studie, er ungdomsboliger en genvej til nye venner og netværk, for man får mange naboer på sin egen alder, siger Lene Hadbjerg Sørensen, der er Kundeservicechef i Domea.

Domeas administrerer ungdomsboliger i hele landet på vegne af boligorganisationer, og derfor er der ungdomsboliger i mange af landets større og mindre byer. Boligerne er forbeholdt unge under uddannelse og varierer i størrelse – fra cirka 25 til 45 m2.

  • Styrken ved at leje en almen ungdomsbolig er, at man har helt sin egen bolig samtidig med, at vi sørger for alt det praktiske uden, at det koster ekstra, eksempelvis hvis køleskabet skal skiftes. Lejerens rettigheder i almene boliger er godt sikret gennem lovgivning, så her oplever du aldrig fusk med kontrakt, indskud eller husleje, for ingen skal tjene på huslejen hos almene boligorganisationer – de er non-profit, siger Lene Hadbjerg Sørensen.

 

God råd til boligsøgning:

  • Det kan være en jungle at finde en god og billig studiebolig inden studiestart, så tag dig god tid.

  • Benyt almene ungdomsboliger, hvis du vil være sikker på at undgå fusk med kontrakt, indskud eller husleje.

  • Hvis du vil benytte privat udlejer, så læs alt grundigt igennem før du skriver under. Få evt. hjælp af en professionel til at se kontrakten igennem.

  • Kontakt det lokale huslejenævn på borger.dk, hvis du mener, at huslejen er for høj.

  • Se ledige almene ungdomsboliger på domea.dk.

Fakta om ungdomsboliger

Ungdoms- og studieboliger er for dig, der er mellem 18 og 35 år.

Det er gratis at skrive sig op til ungdomsboliger på Domeas ventelister, og lige nu er der flere ledige boliger at vælge imellem uden venteliste. Du finder de ledige boliger på www.domea.d