De første tusind dage er afgørende for et barns udvikling. Her er særligt forældrene og deres evne til at være nærværende og vise kærlighed og yde den nødvendige omsorg vigtig. Det kommer heldigvis helt af sig selv for langt de fleste. Men at blive forælder er en kæmpe omvæltning og for nogle bliver det for meget – også selvom de som udgangspunkt er ressourcestærke og barnet er et ønskebarn.

Ca. 10% af nybagte mødre og 7% af nybagte fædre rammes hvert år af en fødselsdepression. Ingen tilfælde er ens, men uanset hvordan det rammer, er det er en tilstand, der går hårdt udover den, der rammes, over familien som hele og i særdeleshed den nyfødte, som har brug for tryghed og omsorg.

 Vi ved i dag at både mor og far er vigtige for det lille barn. Alligevel tilbyder kommunen kun hjælp til mødre, der rammes af fødselsdepression og ikke til fædre. Det mener vi i Enhedslisten er både urimeligt og utrolig kortsigtet. Det er urimeligt overfor fædrene, som får lov at sejle deres egen sø. Det er urimeligt overfor mødrene eller medfædrene, som må se deres partner lide og stå næsten alene med den store opgave at tage sig af baby. Og det er i særdeleshed urimeligt overfor barnet, som risikerer at få en utryg start på livet i stedet for den trygge og rolige start med god tilknytning til alle forældre. Og så er det kortsigtet, fordi vi med en lille indsats kan få far tilbage på sporet, så han kan fortsætte med at passe job eller uddannelse og ikke mindst sit nye barn.

Vi har i Fredericia Kommune de seneste år screenet mor for efterfødselsreaktion og er nu begyndt med far også. Hvis en af dem har det svært tilbydes behovsbesøg, henvisning til læge, og mor tilbydes gruppeforløb – men det samme tilbud har vi ikke til far. Derfor foreslår Enhedslisten, at alle forældre tilbydes samme behandling mod fødselsdepression, som mor i dag får.

“Det her er meget nært, men også meget reelt. I Enhedslisten har vi fået øje på et hul. Der er sket noget i samfundet, fokus er ved at ændre sig. Som noget nyt er vi begyndt også at screene fædre for efterfødselsreaktioner. Desværre har vi ingen tilbud til fædrene. Når vi finder dem har vi intet tilbud. Nu hvor vi skalerer op og laver en screening af fædrene, så skal vi også have et tilbud til dem. Det er enormt vigtigt. Barnet skal opleve nærhed og tryghed. Kommer en familie først ned, uanset om det er mor eller far det går ud over, så påvirker det familien”, lød det fra Enhedslistens Cecilie Roed Schultz. 

“Tak til Cecilie for et fint forslag. Det synes vi også i Dansk Folkeparti. Det her er ikke det eneste hul i forhold til ligestilling. Jeg og Dansk Folkeparti har i mange år kæmpet for at få Mandekrisecenteret på dagsordenen. Jeg kan også oplyse om, at Regeringen nu har fremsat et lovforslag hvor kun kvinder kan få tilbudt psykologhjælp. Der er altså flere huller. Vi har en træls retning når vi taler om ligestilling for udsatte folk. Derfor synes vi i Dansk Folkeparti, at vi selvfølgelig skal kigge på det her”, sagde Susanne Eilersen (DF).

“Min vurdering vil være, at det her hører under Sundhedsudvalget, derfor vil jeg anbefale at vi sender det i den retning”, lød det fra Borgmesteren.

“Det er et svært emne, men også et vigtigt emne. Det er noget vi skal til at tale meget mere om. Noget af det vi kan se er, at bliver der ikke taget hånd om barnet, så har det store følger resten af livet. Her er en indsats for familien, det skal vi turde tage fat i”, sagde John Nyborg (A) blandt andet.

“Det er et meget godt forslag, det er meget relevant. Der er mange andre områder hvor det også kunne være relevant. Jeg vil lægge op til, at Enhedslisten søger efter flere huller. Kan vi lukke et ligestillingshul i Fredericia, så vil det være godt. Det her er værdipolitik – og det er kommet for at blive”, sagde Peder Tind (V).

“Det her er kun en meget lille del af det store åbne hul vi har: Psykiatrien. Det her er ikke kun det eneste jeg synes der skal kigges på. Derfor skal det her tages ekstra meget fat på. Vi burde overveje at konsultere Regionen på det her område også. Jeg tror der kan opstår synergier af det”, sagde Karsten Byrgesen (Løsgænger).

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer